Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Změny v dopravě 2021

Změny na lince 12 od 1. 2. 2021

 

Ve vazbě na požadavky obce Letkov na změnu časových poloh spojů zajišťujících obsluhu Letkova pojede linka 12 od 1. 2. 2021 dle nových jízdních řádů.

 

Odjezdy linky 12 z Božkova do Letkova platné od 1. 2. 2021 v pracovní dny:  

6:43; 8:39; 13:22; 14:46.

 

Odjezdy linky 12 ze zastávky „Letkov, V Podlesí“ do Plzně platné od 1. 2. 2021 v pracovní dny:

7:07; 8:55; 13:44; 15:10.

 

Z důvodu zahájení další etapy akce „Rekonstrukce vozovny Slovany“ dochází od 2. 2. 2021 ke změně jízdních řádů na všech tramvajových linkách.

 

Část spojů linky 1 jede na svou běžnou trasu/ze své běžné trasy po Koterovské třídě s odbavováním cestujících na všech zastávkách (vozy odstavené v obratišti Světovar).

Spoje linky 2 vyjíždějící/zajíždějící do vozovny jedou přes Slovany a po Slovanské třídě s odbavováním cestujících na všech zastávkách.

Současně jsou na těchto linkách z provozních důvodů vybrané spoje od Slovan (linka 1), respektive od Světovaru (linka 2) ukončeny v zastávce Anglické nábřeží, tyto spoje jsou v jízdních řádech označeny příslušnými poznámkami.

 

Rozsah provozu (intervaly mezi spoji) se na žádné lince nemění.

 

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci informační kanceláře na adrese Denisovo nábř.12, Plzeň nebo na tel. č. 371 655 600.


Z důvodů jarních školních prázdnin ve dne 8. 3. až 12. 3. 2021 nepojedou školní autobusové spoje, či spoje autobusových linek, označené, že nejedou o školních prázdninách.

 

V noci z 27. 3. na 28. 3. 2021 dojde ve 2. hodiny ráno k změně zimního času na letní. Z tohoto důvodu bude upraven provoz nočních linek.

 

Časy křižování (odjezdů) nočních linek

0:30      (linky N1, N2, N3)

0:31      (N7)

1:00      (linky N4, N5, N6, N11)

1:30      (N1, N2, N3, N13)

1:31      (N7) = vše zimního času

3:00      (N4, N5, N6) již letního času

3:30      (N1, N2, N3)

3:31      (N7)

4:30      (N1, N2, N3)

4:31      (N7)

 

Odjezdy z konečných zastávek v období změny času:

 

Linka N1:

odjezdy z Bor:1:16 zimního času (ZČ), 3:16 letního času (LČ)

odjezdy z Bolevce:1:09 ZČ, 3:09 ZČ

 

Linka N2:

odjezdy z Černic: 1:10 ZČ, 3:10 LČ

odjezdy ze Skvrňan: 1:17 ZČ, 3:17 LČ

 

Linka N3:

odjezdy z Košutky: 1:13 ZČ, 3:13 LČ

odjezdy z Doubravky: 1:14 ZČ, 3:14 LČ

 

Linka N4:

odjezdy ze Lhoty: 1:36 ZČ, 3:26 LČ

odjezd z Bílé Hory: 1:35 ZČ

 

Linka N5:

odjezdy z Radobyčic: 1:33 ZČ, 3:33 LČ

odjezdy z Koterova: 1:42 ZČ, 3:42 LČ (POZOR o 20 minut později oproti stálému provozu)

odjezdy z Malesic: 1:40 ZČ, 3:40 LČ (POZOR o 15 minut později oproti stálému provozu)

odjezd z Města Touškova: 3:35 LČ

spoj do Města Touškova pojede ve 3:00 LČ z křižování od Mrakodrapu (1:32 z Radobyčic)

 

Linka N6:

odjezd z Košutky: 1:43 ZČ

odjezdy z Č. Hrádku: 1:36 ZČ, 3:26 LČ

 

Linka N11:

beze změn

 

Linka N12:

NEJEDE

 

Linka N13:

odjezd od Mrakodrapu: 1:30 ZČ

odjezd z Horní Břízy: 3.15 LČ (POZOR o 60 minut později oproti stálému provozu)

 


 

Z důvodů uzavírky západní části křižovatky ulic Gerská a Studentská, dojde v termínu od 25. 3. 2021 0:00 do 28. 3. 2021 24:00 ke změnám provozu linek 30, 33, 40, N3, N6.

 

Všechny uvedené linky budou odkloněny obousměrně Gerskou ulicí (úsek mezi Severkou a Plzeňskou) a Kralovickou ulicí po Žlutickou ulici, kde se u obchodního centra Remus napojí na stálé trasy.

 

Z tohoto důvodu dojde ke změně zastávek.

Zastávka „Žlutická“ ve směru do centra, bude přesunuta o cca 120 metrů zpět, před křižovatku se Žlutickou ulicí. Zastávka v opačném směru beze změn.

V přestupním uzlu „Severka“ bude zastávka pro směr na Sídliště Košutka linek 30, 33, 40 přeložena do zastávky linek N3, N6 a linek veřejné dopravy do Gerské ulice směrem ke konečné linky 4. Zastávka linek 33, 40, N3, N6 ve směru do centra bude přeložena k panelovému nástupišti ve východním jízdním pásu Gerské ulice, kam bude sveden silniční provoz ve směru do centra.

 

Rozsah provozu uvedených linek se nemění. S ohledem na prodloužení tras linek po objížďce může dojít ke zpoždění spojů linek 30, 33, 40 v navazujících úsecích.

 

 

 


Z důvodu mimořádných školních prázdnin nepojedou od 1. 3. 2021 do odvolání školní autobusové spoje, či spoje autobusových linek označené, že nejedou o školních prázdninách.


2. a 5. 4. 2021 pojedou linky MHD podle nedělních jízdních řádů – velikonoční svátky.


S platností od 6. 4. 2021 dojde ke změně provozu linky 41 v pracovní dny večer v úseku CAN Husova – Křimice a zpět.


Linka 27

Stávající trasa bude nahrazena novou trasou U Ježíška – Nemocnice Privamed – Sokolovská.

 

V centru města (úsek mezi Mrakodrapem a konečnou zastávkou „U Ježíška“) budou spoje linky 27 obsluhovat zastávku „Pařížská“ ve směru k Hlavnímu nádraží a zastávky „U Ježíška“, cca 50 metrů od Mikulášské ulice směrem k Prokopově ulici.

 

Na Lochotíně budou spoje linky 27 odkloněny z Kotíkovské ulice Karlovarskou ulicí do křižovatky Karlovarské, Gerské a Sokolovské ulice, kterou pojedou přímo do Sokolovské ulice, kde 50 metrů za křižovatkou bude zřízena zastávka „Sokolovská“. Výstup a nástup cestujících bude prováděn v rámci jednoho nástupiště.

 

Z důvodu uzavírky křižovatky Karlovarské a Studentské ulice nebude moci být linka 27 vedena na Košutku a budou tak pro linku 27 zrušeny zastávky „NC Úněšovská“ a „Sídliště Košutka“. Provoz linky dle nového grafikonu.

 

Linka 30

Trasa linky v oblasti Košutky se s ohledem na změnu dopravního režimu ve Studentské ulici změní. Spoje ke Globusu pojedou nově obousměrně Krašovskou a Úněšovskou ulicí. Z tohoto důvodu dojde ke změnám v obsluze níže vypsaných zastávek

 

Hokejová hala – zrušena.

NC Úněšovská – v polohách beze změn. Současná zastávka směr Bory, bude konečnou výstupní zastávkou a stávající zastávka směr Košutka, bude počáteční zastávkou pro spoje ve směru na Bory.

Sídliště Košutka – zastávka pro spoje vedené ke Globusu bude umístěna v Úněšovské ulici cca 60 metrů od křižovatky Krašovské a Toužimské ulice.

-          nástupní zastávka v točce bude zrušena a přeložena. Pro spoje začínající v zastávce „Sídliště Košutka“ a současně zastávka pro spoje od Globusu, bude umístěna v Krašovské ulici cca 140 metrů od křižovatky Krašovské a Toužimské ulice u provizorního nástupiště při místním autobazaru.

Provoz linky dle nového grafikonu.


S platností od 12. 4. 2021 budou obnoveny školní spoje autobusových linek MHD a linka 37.

Poslední aktualizace: 6. 4. 2021, Tereza Bušková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany