Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodÚřad a samosprávaPotřebuji si vyříditZměny v dopravě PMDPZměny v provozu městské hromadné dopravy 2020

Změny v provozu městské hromadné dopravy 2020

Z důvodu konání závodu „Škoda Fit maraton“ dojde dne 27. 9. 2020 v období mezi 10. a 14. hodinou k následujícím omezením v provozu MHD.

 

 

Z důvodu opravy tramvajové trati v centrální zastávce Sady Pětatřicátníků budou dne 26. 9. 2020 od cca 6:30 do cca 22:00 tramvajové linky 1, 2 a 4 odkloněny z těchto zastávek.

 

 

 

V pátek 18. 9. a v sobotu 19. 9. 2020 zajistí PMDP, a.s. posilovou dopravu na kulturní akci "Slunce ve skle" v pivovaru v Černicích.

Na akci „Slunce ve skle“ bude v pátek 18. 9. zavedena posilová doprava od 19:45 do cca 23:00 hodin, v sobotu 19. 9. v odpoledních hodinách od 12 do 20 hodin. Bezplatná přeprava autobusy PMDP, a.s. mezi zastávkami "Slovany" (autobusová zastávka linek 23 a 31) a "Generála Lišky" (trolejbusová zastávka linek  10 a 13).

Odjezdy ze zastávky „Slovany“ dne 18. 9.: 19:45, 20:25, 21:05, 21:45, 22:13, 22:43.

Odjezdy ze zastávky „Generála Lišky“ dne 18. 9.: 19:55, 20:35, 21:15, 21:55, 22:23, 22:53.

Sobotní provoz 19. 9. bude v intervalu 15 minut. Ze zastávky „Slovany“ budou odjíždět od 12:12 do 19:42, ze zastávky „Generála Lišky“ od 12:26 do 19:11, dále 19:27, 19:42, 19:57.

Autobusy zajišťující tuto přepravu jedou označeny názvem akce "Slunce ve skle", přeprava zdarma.

 

 

 

 

 

Tramvaje linky č. 1 budou jezdit v uvedeném období ve směru od Bolevce odklonem přes zastávku U Synagogy v Palackého ulici.

Tramvaje linky č. 2 budou jezdit v uvedeném období ve směru od Skvrňan odklonem přes zastávku U Synagogy v Palackého ulici.

Tramvaje linky č. 4

-              ve směru od Košutky budou jezdit v uvedeném období odklonem přes zastávku U Synagogy v Palackého ulici

-              ve směru od Bor/Univerzity budou jezdit v uvedeném období odklonem přes zastávky Náměstí Republiky a Hlavní pošta

 

 

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci informační kanceláře na adrese Denisovo nábř.12, Plzeň nebo na tel. č. 371 655 600.


Z důvodu konání cyklistického závodu, dojde dne 19. 9. 2020 k omezení provozu linky 28. Spoj s odjezdem v 11:45 ze zastávky „CAN Husova“ bude ukončen v zastávce „Rozcestí Újezd“ ve 12:08. Do Bukovce bude pokračovat po odjetí závodníků a zprůjezdnění Hlavní ulice. Z tohoto důvodu může být opožděn následný spoj ve 12:25 z Bukovce do centra až o 5 minut.

 

28. 9. 2020 pojedou linky MHD podle nedělních jízdních řádů – státní svátek.


Z důvodu stavebních prací v ulici Pod Vrchem dojde od 29. 9. 2020 od 07. hod. do ukončení prací k přeložení nástupní zastávky „Lobzy“. Zastávka bude pro linky 15, N3 a N6 přeložena o cca 30m zpět před křižovatku s ulicí Pod Vrchem.

Z důvodu záručních oprav na tramvajové trati u zastávky Technická bude probíhat dne 28. 9. 2020 celodenně výluka tramvajové dopravy na lince č. 4.

 

Tramvaje linky č. 4 budou jezdit v uvedeném období pouze v úseku Košutka - Bory, autobusy linky č. 4A zajistí dopravu v úseku Bory – Univerzita a zpět a budou navazovat cca mna každý druhý spoj linky č. 4.

 

Vzájemný přestup mezi tramvajemi linky č. 4 a autobusy náhradní dopravy č. 4A bude probíhat v zastávkách terminálu Bory.

 

Zastávky autobusu 4A směr Univerzita:  

·         Bory (nástupní zastávka linky 24 v Dobřanské ulici)

·         Západočeská univerzita (autobusová zastávka v Univerzitní ulici)

·         Univerzita (výstupní zastávka linky 36 v obratišti Univerzita)

 

Zastávky autobusu 4A směr Bory:  

·         Univerzita (výstupní zastávka linky 36 v obratišti Univerzita)

·         Západočeská univerzita (autobusová zastávka v Univerzitní ulici)

·         Bory (výstupní zastávka linky 24 v terminálu Bory)

 

Cestující si po vzájemném přestupu mezi autobusy linky č. 4A a tramvajemi linky č. 4 označí jízdenku na opačném konci.

 

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci informační kanceláře na adrese Denisovo nábř.12, Plzeň nebo na tel. č. 371 655 600. 

 

Tramvaje

Linky 1 a 2

V průběhu začátku a konce závodu může docházet ke krátkodobému zastavení provozu v oblasti nám. Republiky, Anglické nábřeží.

 

Linka 4

V průběhu závodu může dojít ke krátkodobému zastavení provozu v oblasti u zastávky Technická.

 

Trolejbusy

Na trolejbusových linkách v Borské ulici a na Anglickém nábřeží může docházet ke krátkodobému zastavení provozu.

 

Autobusy

Linky č. 20 a 33 – uzavírka náměstí Republiky

 

Linka č. 20 bude ve směru od Roudné vedena z Malické ul. na most gen. Pattona, dále do sadů Pětatřicátníků, na Klatovskou do Americké až k Mrakodrapu.

Zastávky linky č. 20 „Otýlie Beníškové“; „Náměstí Republiky“ a „Goethova“ budou po dobu odklonu linky zrušeny a spoje linky č. 20 budou ve směru od Bílé Hory odbavovat v zastávkách „Sady Pětatřicátníků“; „U Práce“ a „Mrakodrap“.

První spoj vedený po objízdné trase bude spoj s odjezdem ze zastávky „V Ráji“ v 10:05. Prvním spojem vedeným opět po stálé trase bude s odjezdem ze zastávky V Ráji ve 14:35.

 

Linka č. 33 bude obousměrně odkloněna z rondelu na most gen. Pattona, dále do sadů Pětatřicátníků, na Klatovskou do Americké, na Anglické nábřeží a Kopeckého sadů. Zastávky „Rondel“ (směr Goethova v ulici Otýlie Beníškové); „Otýlie Beníškové“; „Náměstí Republiky“ budou po dobu odklonu zrušeny. Spoje linky č. 33 budou odbavovat cestující obousměrně v zastávkách „Rondel“ (zastávka ve sjezdové rampě z rondelu ve směru do sadů Pětatřicátníků); „Sady Pětatřicátníků“; „Mrakodrap“. Výstupní zastávka v Goethově ul. beze změn. Spoje ve směru na Košutku budou odbavovat cestující v zastávce linek 13, 20 „Goethova“ směrem k Americké ulici.

První spoje obou jízdních řádů vedených po objízdné trase budou ty s odjezdem z počátečních zastávek v 9:57 Goethova, potažmo v 10:00 z Košutky. Prvními spoji vedenými opět po stálé trase budou ty s odjezdem z počátečních zastávek ve 13:57 Goethova, respektive 14:00.

 

Linka č. 35 – uzavírka Kalikovy ulice

 

Spoje linky pojedou obousměrně ze zastávky „CAN Husova“ Tylovou ulicí, Vejprnickou, Křimickou, Chebskou do Křimic, dále Prvomájovou na Radičce, Zámecká, V Radčicích, s otočením v Radčicích ulicemi Jilmová, Na Mazinách, Kyjovu a poté s rozvětvením spojů linky č. 35 vedených do Malesic, spoje linky č. 35 vedené do Křimic pojedou zpět do Křimic.

Po dobu odklonu linky č. 35 bude zrušena obsluha zastávek „Kalikova“,“ U Bouzků“, „Pod Zámečkem“, „Náves Radčice“. V zastávce „Radčice“ budou spoje z obou směrů (z centra i do centra) obsluhovat jen tu ve směru do Plzně.

Na objízdné trase budou spoje odbavovat na všech nácestných zastávkách.

 

První spoj vedený po objízdné trase bude spoj s odjezdem od Hlavního nádraží v 9:55. První spoje vedený opět po stálé trase bude spoj s odjezdem Hlavního nádraží ve 12:55.

 

PMDP, a.s tímto žádají cestující, aby omluvili očekávané zpoždění dotčených spojů na uvedených linkách MHD.


 

 

Poslední aktualizace: 22. 9. 2020, Tereza Bušková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany