Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Žádosti o informace

Žádat o poskytnutí informací lze ústně nebo písemně.

V případě ústní žádosti obdrží občan informace přímo od pracovníků ÚMO Plzeň 6, kteří jsou věcně příslušní daný dotaz vyřídit. Pokud občan požaduje písemnou odpověď a podá písemnou žádost o poskytnutí informace, postupuje se dle zákona č.106/1999 Sb.

Poslední aktualizace: 20. 9. 2010, Radek Kolářík