Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduKolaudace přístavby naší Mateřské školy

Kolaudace přístavby naší Mateřské školy

   Koncem ledna jsme stavebně dokončili přístavbu naší Mateřské školy. Zvětšení školky nám umožňuje zvýšit její kapacitu minimálně o 20 žáčků. Tím bychom měli vyřešit mnoholetý problém s umisťováním dětí litických občanů. Samozřejmě musí splnit parametry příjímacího řízení. Kapacitně bychom v budoucnu měli zvládnout i mladší děti a to v souvislosti se změnou školského zákona. Kolaudace budovy probíhá v březnu tohoto roku.


   V souvislosti se stavebními pracemi chceme ještě rekonstruovat tzv. horní zahradu. Instalovány by měly být nové herní prvky a pískoviště. Proběhne celkové ozelenění a výsadba nových stromů. Práce by měly proběhnout v jarních měsících tak, aby zahrada mohla být v červnu užívána.


   Ještě bych Vás chtěl informovat, že od 1. 7. 2017 dochází k oddělení Mateřské školy ve Lhotě od naší Mateřské školy v Liticích. Mateřská škola ve Lhotě byla v roce 2003 přičleněna k naší školce tím, že Lhota byla přičleněna k Plzni. Měla kapacitu pouhých 15 dětí a tak nemohla být samostatná. Dnes mají ve Lhotě novou budovu z roku 2012 s možností umístění 56 dětí. A tak nazrál čas, aby jejich školka byla samostatná, a každá si bude hospodařit podle dispozic svého obvodu. Školský obvod zůstává zatím společný, vedení naší Mateřské školky se nemění.

Poslední aktualizace: 29. 3. 2017, Petr Bayer