Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduOprava střechy a štítu stodoly v LD

Oprava střechy a štítu stodoly v LD

V Liticích je několik historických objektů dochovaných téměř v původní podobě z 18.stol. Mezi ně patří i rozlehlá stodola se sýpkou umístěna v západní části litického Dvora v prostorách bývalého statku.

Na základě výkresů nalezených v archivu jsme proto připravili projekt pro opravu alespoň části této stodoly. Chceme především, aby do objektu nezatékalo a proto by měla být opravena střecha včetně laťování nad jižní částí- tzv. špýcharem. Součástí bude zatím i oprava štítu. Příští rok bychom potom chtěli pokračovat opravou střechy a krovových prvků nad průjezdem. Tím bude část stodoly zabezpečena před dešťovou vodou. Se Správou veřejného statku MP je dále dohodnuto, že zahájí projekční a průzkumné práce i na zbývající části.

Historická stodola by tedy měla být postupně rekonstruována prakticky v původní podobě a myslím, že v budoucnu bude ozdobou centrální části Litic.

Velkým problémem bude oprava původního krovu, protože nosné prvky jsou již v pokročilém stádiu hniloby a mohla by hrozit destrukce celé konstrukce. Proto i statik zakázal vstup do severní části objektu. Důležité je však, že se začalo a je zájem ze strany správce pokračovat. Konkrétní úkoly, které probíhají, dávají naději, že stodola bude pro budoucí generace zachráněna.

Poslední aktualizace: 14. 10. 2016, Petr Bayer