Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduOdpady- současný systém

Odpady- současný systém

Informace o odpadech

 

        Dne 1. 1. 2018 byl spuštěn projekt optimalizace svozu biologicky rozložitelných odpadů (dále jen „BIO odpad“) na území statutárního města Plzně. Cílem projektu je vytvořit jednotný plně funkční systém sběru BIO odpadů  a velkoobjemového odpadu pro celé území města Plzně, který bude ale zároveň odpovídat potřebám konkrétního území. Realizací došlo k narovnání dostupnosti služby sběru BIO odpadů na území města pro všechny občany a do budoucna se také předpokládá zvýšení efektivity oddělného shromažďování BIO odpadů.

      Jednotlivé menší obvody města Plzně byly osloveny Technickým úřadem MMP s požadavkem na zabezpečení řízeného systému sběru, protože je mezi námi stále mnoho spoluobčanů, kteří nerespektují typ odpadu, který patří do jednotlivých kontejnerů.

     V Plzni–Liticích  jsme měli systém sběru odpadů docela slušně nastavený, ale i nás se nový projekt bohužel týká. Již minulé vedení muselo zařídit ve Dvorské ulici jedno sběrné oplocené místo, kde jsou umístěny dva kontejnery – jeden na BIO odpad, druhý na velkoobjemový odpad. V polovině listopadu začal provoz sběrného místa fungovat v zimním režimu – bude otevřený vždy dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod.

     V Cihlářské ulici nebude momentálně firma Čistá Plzeň přistavovat po jednání s minulým vedením kontejner ani na BIO odpad, ani na velkoobjemový odpad. Jednáme nyní buď o otevření obou těchto míst v řízeném režimu, nebo o změně místa na Cihlářskou ulici, protože z pohledu rozložení obce vnímáme větší potřebu sběrného místa v tomto prostoru. Sběrné místo minimálně na BIO odpad chceme v Cihlářské ulici od jara zachovat i kdybychom jako obvod museli na jeho zřízení připlácet.

     Každopádně není to jednoduché jednání, což dokazuje i to, že se bývalému vedení nepodařilo starý systém udržet a ještě k tomu vyjednat otevření sběrného místa například ve středu a v sobotu jako to mají v jiných obvodech města. Proto Vás žádáme o trpělivost a dodržování sběru odpadů tak, jak máme nyní nastaveno. Pokusíme se do jara, kdy bude potřeba sběru hlavně BIO odpadu narůstat, problém vyřešit.

 

Přehled sběru odpadu:

1.     V první řadě samozřejmě povinnost popelnice na směsný komunální odpad ke každé nemovitosti.

-        Pro občany zařizuje Čistá Plzeň – dodá popelnici a podepíšete smlouvu o systému svozu.

-       Firmy a podnikatelé mohou podepsat smlouvu o svozu tohoto odpadu s dalšími firmami podnikajícími na trhu s likvidací odpadů.

2.     Velkoobjemový odpad – sběrné místo Dvorská ulice:  zima – Pondělí, Čtvrtek – 15:00 – 17:00 hod                                                                                                                         

                                                                                      léto – Pondělí, Čtvrtek – 15:00 – 18:00 hod 

3.     BIO odpad velkoobjemový - sběrné místo Dvorská ulice:  zima – Pondělí, Čtvrtek – 15:00 – 17:00 hod                                                                                                                         

                                                                                      léto – Pondělí, Čtvrtek – 15:00 – 18:00 hod 

4.     BIO odpad – hnědé nádoby na kuchyňský bioodpad – na jednotlivých sběrných místech spolu s kontejnery na plast, sklo a papír

CO PATŘÍ

CO NEPATŘÍ

Nádoby na kuchyňský bio odpad

zbytky jídla

zbytky ovoce a zeleniny

kosti

listy, natě, slupky

odřezky masa

rozdrcené skořápky z vajíček

oleje a tuky, ryby

kávová sedlina, čajové sáčky

mléčné výrobky

okrasné rostliny

chorobami napadené rostliny

Velkoobjemové kontejnery

skořápky ořechů, pecky

výše uvedené a dále:

popel z uhlí

kousky dřeva, větví, kůry

psí exkrementy

tráva, listí

sláma

 

 

Je také možné si objednat vlastní hnědou popelnici nebo kontejner na BIO odpad – platit měsíční poplatek nebo využít jednorázové použití a zaplatit za mimořádné svozy viz ceník zde : http://www.cistaplzen.cz/wp-content/uploads/2018/04/cenik_18_0301_p1.pdf

 

5.     Kontejnery na separovaný odpad -  žluté kontejnery na plast a nápojové kartony, modré na papír, zelené na sklo – rozmístěné po celé obci na jednotlivých sběrných místech – nebude se měnit

6.     Kontejnery červené na elektroodpad – zatím jen jeden v ulici V Úhlu, zkusíme vyjednat ještě jeden, o jehož poloze Vás budeme v předstihu informovat– zařizuje firma Asekol

7.     Sběr  vybitých baterií – na poště na Klatovské ulici - zařizuje firma Asekol

8.     Textilní odpad  - patří buď do velkoobjemových kontejnerů, směsného komunálního odpadu  nebo oddělený sběr textilu zajišťuje Český červený kříž a Charita Česká republika, v Liticích je takový kontejner u mateřské školky. Do kontejnerů lze odkládat obnošené šatstvo, bytový textil, popř. čistá obnošená, ale nepoškozená obuv.

9.     Nebezpečný odpad – bude v příštím roce dvakrát, řešíme, zda stejným systémem objíždění jednotlivých míst nebo ve Dvorské ulici – termíny včas oznámíme

10.   Stavební suť - můžete v omezeném množství odložit do velkokapacitních kontejnerů ve sběrných dvorech, nebo pro jeho likvidaci si lze objednat kontejner pro vlastní potřeby u oprávněné osoby, tj. u svozové firmy

11.   Odpadkové koše na psí exkrementy – prosíme občany, aby do těchto košů neházeli jiný odpad a neničili sáčky, které jsou u těchto košů k dispozici

12.   Pneumatiky – v Liticích je místo bezplatného odběru například zde : Václav Smrčka, Řepná 25

13.   Černé skládky – dále prosíme spoluobčany, aby nevytvářeli v okolí obvodu černé skládky, které potom musíme složitě a finančně náročně likvidovat. Pokud Vám nevyhovuje systém sběru velkoobjemového odpadu v rámci obce, máte všichni k dispozici sběrné dvory v rámci celé Plzně, nejbližší pro nás z Litic například v ulici Edvarda Beneše kousek nad Tyršovým mostem, kde je otevřeno sedm dní v týdnu takto:

PONDĚLÍ – PÁTEK                           SOBOTA                               NEDĚLE

Duben- říjen                                        Duben- říjen                        Duben- říjen

9-12, 13-18                                         9-12, 13-18                          9-12, 13-18

 

Listopad-březen                                 Listopad-březen                 Listopad-březen

9-12, 13-16                                         9-12, 13-16                          9-12, 13-16

 

V případě dotazů se můžete obrátit na ÚMO Plzeň 6-Litice nebo na informační linku firmy Čistá Plzeň, kde Vám s Vaším dotazem ohledně odpadu poradí nejlépe. 

+420 800 44 11 11 (PO-PÁ: 7-17 hod)

                                 

           Pro zajímavost, týkající se odpadů, doporučujeme navštívit spalovnu v Chotíkově, kde pořádají    sobotní exkurze, na které je potřeba se objednat například zde: https://www.zevoplzen.cz/infocentrum

 

 

Poslední aktualizace: 5. 12. 2018, Tereza Bušková