Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Územní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

 Zastupitelstvo města Plzně dne 21. 6. 2018 Usnesením č. 309 schválilo zahájení pořizování Změny č. 1 Územního plánu Plzeň zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona. Městské obvody, organizace a veřejnost mají možnost podat náměty na Změnu č. 1 Územního plánu Plzeň do 30. 9. 2018 na podatelnu Odboru stavebně správního MMP,… pokračovat

Slavnostní otevření hřiště a výstava k 90. výročí založení školy v Liticích

Zveme všechny rodiče, přátele školy, současné i bývalé žáky na slavnostní otevření hřiště a výstavu k 90. výročí založení školy v Liticích.  pokračovat

Sběr problémových odpadů

 Sběr problémových odpadů sobota 02.06.2018  Dle časového harmonogramu: 9,00 – 9,20                  Dvorská u kontejnerů9,25 – 9,45                 … pokračovat

Uzavření úřadu 07.05.2018

MO Plzeň 6- Litice oznamuje, že dne 07.05.2018 bude úřad uzavřen. pokračovat

Očkování psů 2018

 MVDr. Jeroušková bude provádětOČKOVÁNÍ   PSŮ v sobotu28. 4. 201810:00  - 12:00 hod.na prostranství u  kostela pokračovat

Zápis do 56. MŠ Plzeň

  Zápis do 56. MŠ Plzeňdne 2. a 3. května 2018 od 14.00 do 17.00 hod                    Dne 16.4.2018 bude spuštěn web města Plzně: mszapis.plzen-edu.cz, kde vyplní rodiče žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání elektronicky.… pokračovat

Zájezd 24-25.04.2018

 Úřad městského obvodu Plzeň 6 - Litice, Klatovská 243oznamuje, že pořádá pro důchodce dvoudenníZÁJEZDProgram: 1. den Brandýs - prohlídka zámku, Mladá Boleslav - letecké muzeum M.Vlacha, Turnov-exkurze zpracování českého granátu a výroba šperků, Liberec - okruh po Liberci (autobus) podíváme se na budovu radnice, kostel sv. Vavřince, vodní nádrž… pokračovat

Svoz BIOodpadu 2018

 SVOZ BIOODPADU Od  21.03.2018 do 30.11.2018  Každou sudou středu v Cihlářské ulici. Každou lichou středu v Dvorské ulici. Přistaveny budou velkokapacitní kontejnery. Co patří do BIOCo nepatří do BIOzbytky ovoce a zeleninyzbytky jídlalisty, natě, slupkykostirozdrcené vaječné skořápkyodřezky masa,… pokračovat