Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduPlzeňská senior akademie 2019

Plzeňská senior akademie 2019

Po dohodě s MO Plzeň 3 se nám podařilo domluvit několik volných míst i pro seniory z našeho obvodu. Neváhejte s přihláškou, počet míst je omezený a Vaši účast hradí MO Plzeň 6.

Poprvé se projekt Plzeňská senior akademie uskutečnil na podzim roku 2015 pro seniory s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň 3 a setkal se s nebývalým úspěchem. Od té doby se koná akademie pravidelně, a to nejen na území centrálního obvodu, ale i v dalších velkých částech města Plzně, a tak se ročně vzdělávají v oblasti bezpečnosti desítky, ba možná stovky, nadšených seniorů.

"Projekt je zaměřený na ucelené vzdělávání dané cílové skupiny, dle aktuálního stavu kriminality na území města Plzně. Podle toho byly vypracovány i preventivní programy, které jsou realizovány tak, aby na sebe vzájemně navazovaly, a tvořily tak komplexní celek vzdělávacího programu prevence kriminality v souladu s principem univerzity třetího věku,"představuje myšlenku Karel Zahut, metodik prevence kriminality Městské policie Plzeň.

Plzeňská senior akademie je založena na spolupráci mnoha organizací, kromě Městského obvodu Plzeň 3 a Městské policie Plzeň například i neziskové organizace BESIP Plzeňského kraje, Bílého kruhu bezpečí nebo také Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Zdravotnické záchranné služby Plzeňského a Karlovarského kraje a České obchodní inspekce.

Plzeňská senior akademie začíná 8. ledna, zájemci z našeho Městského obvodu Plzeň 6 se mohou hlásit již nyní, a to na telefonním čísle místostarosty p.Hausnera 776 181 180 nebo sociální pracovnice ÚMO Plzeň 6 Bc.Buškové 378 036 824.

Témata přednášek:
Představení MP Plzeň
Jak si nenechat ublížit
Nebezpečí prodejních akcí (šmejdi)
Kriminalistika v praxi
Domácí násilí
Bezpečně v kyberprostoru
Bezpečně v silniční dopravě
Zvládání mimořádných událostí (IZS)
Základy první pomoci
Problematika odpadů na území Statutárního města Plzně
Slavnostní ukončení SA MP Plzeň

Exkurze:
Požární stanice Košutka
Operační středisko HZS
Útulek pro opuštěná zvířata
Operační středisko MP Plzeň

 

Přílohy

Plán přednášek(xlsx, 11,91 kB)

Poslední aktualizace: 5. 12. 2018, Tereza Bušková