Nová budova úřadu

Informace ohledně plánů na novou budou úřadu MO Plzeň 6 - Litice.

Dokončujeme projekt na nový objekt úřadu v Liticích. Vzniknout by měl na místě bývalé administrativní budovy statků v Litickém Dvoře. Měly by být zachovány historické parametry původní budovy včetně členění fasády. Počítáme s bezbariérovým přístupem, vzniknout by mělo podstatně lepší sociální zázemí, zasedačka, prostor pro lékaře a dostatečný administrativní sektor. Pokud se podaří letos na jaře vyřešit propojení na inženýrské sítě, chtěli bychom stavbu zahájit v letních měsících tohoto roku.

Nova budova