Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduZveřejnění informace o oznámení koncepce

Zveřejnění informace o oznámení koncepce

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní ITI“

 

Zveřejňujeme informaci o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet.

Podle § 10c odst. 3 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. Ve vyjádřeních Vás žádáme o názor, zda je nutné koncepci dále posuzovat podle zákona. V případě požadavku dalšího posuzování koncepce žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů koncepce na životní prostředí má být ve vyhodnocení kladen zvýšený důraz.

Do oznámení koncepce lze nahlédnout na ÚMO Plzeň 6 - Litice a také v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce  pod kódem koncepce PLK012K.

 

Poslední aktualizace: 22. 6. 2022, Jana Bocková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany