Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodÚřad a samosprávaPracovní místaVýběrové řízení - referent/ka samosprávy Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice, asistentka starosty

Výběrové řízení - referent/ka samosprávy Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice, asistentka starosty

          Tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice

v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

vyhlašuje

 

Výběrové řízení

 

na obsazení pracovního místa

 

referent/ka samosprávy Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice, asistentka starosty

 

 

platová třída: 9 či 10 dle dosažené praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)

 

místo výkonu práce: Plzeň Litice

 

 

Rámcová pracovní náplň:

 

 • Činnost podatelny, vyřizování žádostí v Czech pointu, zveřejňování informací na webu obvodu, spisová služba
 • Výpomoc finančnímu oddělení (administrativní výpomoc při zpracování faktur, inventur, apod.)
 • Vyřizování podkladů pro jednání zastupitelstva, evidence smluv
 • Plánování pracovních schůzek starosty, vyřizování korespondence, výpomoc při zajišťování akcí pořádaných obvodem, vyřizování provozních záležitostí
 • další agenda v rámci samosprávy případně státní správy
 

 

Kvalifikační a odborné požadavky:

 

 •  ukončené SŠ vzdělání, ekonomického směru výhodou
 •  znalost programu espis výhodou, znalost práce s PC (MS Word, Excel)
 •   znalost zákona o obcích, správního řádu výhodou
 •    dobrá schopnost komunikace, samostatnost, spolehlivost
 •    splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

 

 

Nabízíme:

 

 • pracovní poměr na dobu neurčitou s 3-měsíční zkušební dobou
 • po zapracování možnost získání motivujícího osobního příplatku i mimořádných odměn,
 • odborný profesní růst,
 • další zaměstnanecké výhody (příspěvek na dovolenou, dopravu, penzijní připojištění, stravenky, ošatné, 25 dní dovolené, 4 dny indispozičního volna a další benefity)

 

 

Předpokládaný datum nástupu: březen 2023

 

 

Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:

1.      přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)

2.      strukturovaný životopis

3.      výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

4.      ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

5.      personální dotazník a čestné prohlášení (je možno stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa)

 

 

 

Písemné přihlášky do výběrového řízení je nutno doručit nejpozději do 15.2.2023 na adresu: Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice, Klatovská 96/243, 321 00 Plzeň.

 

Přihlášku do výběrového řízení zašle uchazeč v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – referent/referentka samosprávy ÚMO Plzeň 6 - Litice, asistentka starosty“, na které bude uvedeno jméno uchazeče a jeho adresa.

 

Bližší informace je možné získat na tel.č. 378 036 821 nebo osobně na ÚMO Plzeň 6 – Litice u tajemnice.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                                         

 

     

                                                                                                Mgr. Jitka Mužíčková

                                                                                           tajemnice ÚMO Plzeň 6 - Litice

 

Poslední aktualizace: 18. 1. 2023, Jana Bocková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany