Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Nalezené klíče

Dne 13 .09.2018 byly nalezeny klíče od vozu a domu u sídliště mezi zahrádkami a alejí. K vyzvednutí jsou na ÚMO Plzeň 6- Litice    pokračovat

Sběr problémových odpadů

 Sběr problémových odpadů sobota 01.09.2018  Dle časového harmonogramu: 9,00 – 9,20                  Dvorská u kontejnerů9,25 – 9,45                 … pokračovat

Slavnostní otevření Litické stodoly

Čtvrtek 30.08.2018 v areálu bývalého statku pokračovat

Územní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

 Zastupitelstvo města Plzně dne 21. 6. 2018 Usnesením č. 309 schválilo zahájení pořizování Změny č. 1 Územního plánu Plzeň zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona. Městské obvody, organizace a veřejnost mají možnost podat náměty na Změnu č. 1 Územního plánu Plzeň do 30. 9. 2018 na podatelnu Odboru stavebně správního MMP,… pokračovat

Slavnostní otevření hřiště a výstava k 90. výročí založení školy v Liticích

Zveme všechny rodiče, přátele školy, současné i bývalé žáky na slavnostní otevření hřiště a výstavu k 90. výročí založení školy v Liticích.  pokračovat

Sběr problémových odpadů

 Sběr problémových odpadů sobota 02.06.2018  Dle časového harmonogramu: 9,00 – 9,20                  Dvorská u kontejnerů9,25 – 9,45                 … pokračovat

Uzavření úřadu 07.05.2018

MO Plzeň 6- Litice oznamuje, že dne 07.05.2018 bude úřad uzavřen. pokračovat

Očkování psů 2018

 MVDr. Jeroušková bude provádětOČKOVÁNÍ   PSŮ v sobotu28. 4. 201810:00  - 12:00 hod.na prostranství u  kostela pokračovat