Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Nový systém svozu BIO odpadu

Nový systém svozu BIO odpaduOd 01.01.2018 je spuštěn projekt optimalizace svozu biologicky rozložitelných odpadů na území statutárního města Plzně. Cílem projektu je vytvořit jednotný plně funkční systém sběru BIO odpadů pro území města Plzně. Nový systém sběru BIO odpadů umožní jednak každodenní bezplatné odkládání BIO odpadů na sběrných dvorech, odkládání… pokračovat

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Z důvodu častých dotazů na postup při kácení dřevin, Vám sdělujeme tuto informaci: Pro ÚMO Plzeň 6 – Litice zajišťuje tuto agendu, v souladu se Statutem města, ÚMO Plzeň 3.Kontakt pro bližší informace: Paní Kuchtová SilvieÚřad městského obvodu Plzeň 3 Telefon: 37 803 6524 pokračovat

Telefonní kontakt- volby

Telefonní kontakt- volby Dle § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – telefonní spojení - ÚMO Plzeň 6 – Litice, volební okrsek 6001 volební komise 602 687 554 úřad 37 803 6825 pokračovat

Realizace a stav bio odpadu na území MO 6 Litice

 Povinnost zajistit oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BIO odpadů) ukládá obcím zákon o odpadech, kterou statutární město Plzeň splnilo obecně závaznou  vyhláškou statutárního města Plzně č. 5/2014. Legislativa dále stanovuje způsob zajištění oddělenéhosoustřeďování složek komunálního odpadu, který může… pokračovat

Uzavření úřadu od 22.12.2017

MO Plzeň 6- Litice oznamuje, že od 22.12.2017 do 01.01.2018 bude úřad uzavřen. pokračovat

Rozsvícení vánočního stromku 03.12.2017

 Rozsvícení vánočního stromku       V Liticích      Dne3.12.2017 v 18:00 Na místě budou na zahřátí teplé nápoje. pokračovat

Sběr problémových odpadů

 Sběr problémových odpadů sobota 02.12.2017  Dle časového harmonogramu: 9,00 – 9,20                  Dvorská u kontejnerů9,25 – 9,45                 … pokračovat

Přerušení dodávky elektřiny 23.11.2017

 23.11.2017 (08:00 - 16:00) – Přerušení dodávky elektřiny  Budilovo náměstí 105/13,  143/10,  144/8,  148/12,  152/11,  207/14,  356/7,  429/5,  454/4,  551/6,  65/15,  9, parc.č. 112/1 ,   Klatovská 145/414 ,  146/416 ,  155/418 ,  201/404 , … pokračovat