Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Zastupitelstvo městského obvodu

 Složení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 6:

Blanka Kantová- starostka
Michal Hausner- 1. místostarosta
Ing. Aleš Bukovský, MSc.- 2. místostarosta. 
Ing. Radek Palán 
Ivana Bendová 
Bc. Václav Král 
Josef Škvor 
Ing. Jaromír Janoušek 
Jaroslav Suda 
Jitka Hudečková 
Miroslav Houška

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 4. 3. 2019, Tereza Bušková