Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Organizační struktura ÚMO 6

 Starosta

Michal Hausner

Místostarostka

Mgr. Veronika Lukešová

Místostarosta

Ing. Radek Palán

Tajemnice

Mgr., BcA. Jitka Mužíčková

Odbor výstavby a dopravy

Jitka Kokošková

Odbor výstavby a dopravy

Martina Čermáková Kunešová

Odbor sociální, evidence obyvatel

Ing. Jana Bocková

Finanční a poplatkové oddělení

Ing. Jana Tolarová

Úřad městského obvodu plní úkoly obce a pověřeného obecního úřadu v přenesené působnosti, není-li Statutem, jiným právním předpisem města nebo zákonem stanoveno jinak. Úřad dále pomáhá radě a zastupitelstvu obvodu v zabezpečování samostatné působnosti města obvodu svěřené a plní úkoly, které mu zastupitelstvo nebo rada města uložily; pomáhá rovněž výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2022, Mgr. Jitka Mužíčková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany