Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Telefonní seznam

Aktuální telefonní seznam ÚMO6 v aplikaci portálu města Plzně.

Jméno

Funkce

Budova

Telefon

Michal Hausner

starosta

Klatovská 243

37803 6820

Mgr. Veronika Lukešová

místostarostka

Klatovská 243

37803 6820

            Ing. Radek Palán

místostarosta

Klatovská 243

-

Mgr., BcA. Jitka Mužíčková

tajemnice

Klatovská  243

37803 6821

Ing. Jana Tolarová

referentka finančního a poplatkového oddělení

Klatovská 243

37803 6825

Jitka Kokošková

referentka odboru výstavby a dopravy

Klatovská 243

37803 6822

Martina Čermáková Kunešová

referentka odboru výstavby a dopravy

Klatovská 243

37803 6823

Ing. Jana Bocková

referentka sociálního odboru, evidence obyvatel

Klatovská 243

37803 6824

 

Poslední aktualizace: 1. 11. 2022, Petr Bayer DiS.


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany