Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Vítání občánků

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 6- Litice probíhá ve 26. Základní škole v Liticích jednou ročně. Každý přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na památku obdrží dáreček. Vítání občánků se může účastnit i širší rodina (prarodiče, sourozenci). Fotograf je na tuto akci vždy zajištěn, součástí akce je vystoupení žáků ZŠ.

Rodiče, kteří si půjdou vyzvednout na matriku ÚMO Plzeň 3 rodný list dítěte narozeného na území města Plzně, obdrží zároveň přihlášku k Vítání občánků, kterou podávají na příslušném úřadě městské části dle trvalého bydliště miminka. Žádost lze získat i na internetových stránkách nebo osobně na úřadě ÚMO 6- sociální odbor u sociální pracovnice Terezy Buškové, tel.: 378 03 68 24. Žádost lze podat poštou, osobně nebo elektronicky.

Oznámení o konání vítání občánků je vždy publikováno v Litických listech, v aktualitách ÚMO 6 a rodičům je zaslána písemná pozvánka, přihlášky přijímáme nejpozději do konce dubna 2019.

Poslední aktualizace: 10. 5. 2019, Petr Bayer DiS.


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany