Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Články

Termíny odstřelů - lom Litice

Termíny odstřelů v lomu Litice  Dne 28.1.2019  bude v době od 11:00 do 15:00 hodin proveden clonový odstřel č.  902Lit  v lomu Litice.  Plánovaná nálož je 6000kg. Odstřel bude proveden pod vedením TVO  Jakuba Uttendorfského. pokračovat

Lom Litice- termíny odstřelů

Dne16.1.2019 bude v době od 10:00 do 14:00 hodin proveden clonový odstřel č. 900Lit v lomu Litice. Plánovaná nálož je 8000kg. Odstřel bude proveden pod vedením TVO Jakuba Uttendorfského.Dne 9.1.2019  bude v době od 10:00 do 14:00 hodin proveden clonový odstřel č.  898Lit  v lomu Litice.  Plánovaná nálož je 8000kg. Odstřel… pokračovat

Vítání občánků

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 6- Litice probíhá ve 26. Základní škole v Liticích jednou ročně. Každý přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na památku obdrží dáreček. Vítání občánků se může účastnit i širší rodina (prarodiče, sourozenci). Fotograf je na tuto akci vždy zajištěn, součástí… pokračovat


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany