Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Vítání občánků

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 6- Litice probíhá vždy jednou ročně. Každý přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na památku obdrží dáreček. Vítání občánků se může účastnit i širší rodina (prarodiče, sourozenci). Fotograf je na tuto akci vždy zajištěn, součástí akce je vystoupení žáků ZŠ.

Rodiče, kteří si půjdou vyzvednout na matriku rodný list dítěte narozeného na území města Plzně, obdrží zároveň přihlášku k Vítání občánků, kterou podávají na příslušném úřadě městské části dle trvalého bydliště miminka. Přihlášku lze získat i na internetových stránkách nebo osobně na úřadě ÚMO 6 - sociální odbor, tel.: 378 036 824. Lze ji podat poštou, osobně nebo elektronicky.

Oznámení o konání vítání občánků je vždy publikováno v Litických listech a v aktualitách ÚMO 6, kde je upřesněn datum konání a informace, do kdy nejpozději se mají žádosti podávat.

Přihláška zde

Poslední aktualizace: 12. 10. 2023, Bocková Jana