Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Informace o kontrolách

Obecné informace o výsledcích kontrol

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme obecné informace o výsledcích kontrol provedených Úřadem městského obvodu Plzeň 6, Klatovská 96/243, 321 00 Plzeň.

Veřejnosprávní kontroly provedené úřadem se procesně řídily zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Poslední aktualizace: 5. 5. 2022, Mgr. Jitka Mužíčková