Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Žádosti o informace

Ochrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing)

https://www.plzen.eu/urad/zadosti-o-informace/ochrana-oznamovatelu/ochrana-osob-ktere-oznamuji-poruseni-prava-whistleblowing.aspx pokračovat

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 Přílohy 2023: Žádost a odpověď na informaci ze dne 18.1.2023Přílohy 2022:Žádost a odpověď na informaci ze dne 27.3.2022Žádost a odpověď na informaci ze dne 3.3.2022Žádost a odpověď na informaci ze dne 25.2.2022Žádost a odpověď na informaci ze dne 11.2.2022   pokračovat