Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Rozpočet obvodu

Rozpočet obvodu je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti městského obvodu. Je součástí rozpočtu města. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Střednědobý výhled rozpočtu města se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování městského obvodu o svých budoucích aktivitách. Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu je zpracován na tři roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

Rozpočet MO 6 naleznete v přiložených souborech.

 

Přílohy

 

2023

Plnění rozpočtu 56.MŠ 6/2023

Schválený rozpočet 56. MŠ pro rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 56. MŠ 2024-2026

Schválený rozpočet MO Plzeň 6 - Litice na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 6 - Litice 2024-2026

 

2022

Plnění rozpočtu 56.MŠ 6/2022

Schválený rozpočet 56. MŠ pro rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu 56. MŠ 2023-2025

Schválený rozpočet MO Plzeň 6 - Litice na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 6 - Litice 2023-2025

 

2021

Plnění rozpočtu 56.MŠ rok 2021

Plnění rozpočtu 56.MŠ 6/2021

Schválený rozpočet MO Plzeň 6- Litice na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 6- Litice 2022-2024

Schválený rozpočet 56. MŠ pro rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 56. MŠ 2022-2024

 

2020

Schválený rozpočet MO Plzeň 6- Litice na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 6- Litice 2021-2023

Schválený rozpočet 56. MŠ pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 56. MŠ 2021-2023

 

2019

Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
Schválený rozpočet 56. MŠ pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 56. MŠ 2020-2022

2018

Schválený rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
Schválený rozpočet 56. MŠ pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 56. MŠ 2019-2021

2017

Schválený závěrečný účet MO Plzeň 6- Litice 2017
Schválený rozpočet MO6 pro rok 2017 a výhled pro roky 2018 - 2020
Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 6- Litice 2017
Rozpočtová opatření MO6 pro rok 2017

2016

Schválený rozpočet na rok 2016
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 6 2016

 

2015

Návrh rozpočtu MO6 pro rok 2015

Přílohy

Poslední aktualizace: 1. 9. 2023, Jana Tolarová