Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Rozpočet obvodu

Rozpočet obvodu je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti městského obvodu. Je součástí rozpočtu města. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Střednědobý výhled rozpočtu města se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování městského obvodu o svých budoucích aktivitách. Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu je zpracován na tři roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

Rozpočet MO 6 naleznete v přiložených souborech.

 

Přílohy

2019

Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
Schválený rozpočet 56. MŠ pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 56. MŠ 2020-2022
Návrh rozpočtu MO Plzeň 6 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 6 v letech 2020-2022

2018

Schválený rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
Schválený rozpočet 56. MŠ pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 56. MŠ 2019-2021
Návrh rozpočtu MO Plzeň 6 - Litice na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 6 - Litice v letech 2019-2021

2017

Schválený závěrečný účet MO Plzeň 6- Litice 2017
Schválený rozpočet MO6 pro rok 2017 a výhled pro roky 2018 - 2020
Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 6- Litice 2017
Rozpočtová opatření MO6 pro rok 2017
Návrh rozpočtu MO6 pro rok 2017 a výhled pro roky 2018 - 2020

2016

Schválený rozpočet na rok 2016
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 6 2016

2015

Návrh rozpočtu MO6 pro rok 2015

Poslední aktualizace: 3. 1. 2019, Tereza Bušková