Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Cesta kolem "Kotkárny"

Na poslední týdny roku naplánovala SVSMP stavbu „Litice – oprava účelové komunikace v úseku Kotkova chata – žel. most“, v rámci které budou přeloženy stávající betonové panely, upraveno odvodnění a propustky, a nakonec položen nový povrch. Od pondělí 22.11. až do vánoc bude komunikace uzavřena. Předmětný úsek je součástí tkzv. „Greenway“, a po vykoupení částí pozemků ve směru na jez ve Lhotě by mělo dojít k pokračování a výstavbě další části, která bude navazovat na stezku na katastru Dobřan.

Poslední aktualizace: 19. 11. 2021, Jana Bocková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany