Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduČistá Plzeň- nové informace

Čistá Plzeň- nové informace

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že společnost Čistá Plzeň již nadále nebude akceptovat plné moci pro bezplatné odkládání odpadu na sběrných dvorech. Důvodem takového omezení je masivní zneužívání tohoto systému podnikatelskými subjekty a bylo k němu přistoupeno po dohodě s TÚ MMP.

Ukládání na sběrných dvorech bude možné:

  1. pouze za osobní přítomnosti osoby, která na bezplatné uložení má nárok. Tj. osoba, která se prokáže OP s trvalým bydlištěm ve městě Plzni, popř. nájemní smlouvou včetně kopie úhrady poplatku nemovitosti příslušné adresy ne starší než 6 měsíců.
  2. Zastoupení jinou osobou bude akceptováno pouze v případě např. držitelů průkazu ZTP/P či imobilních seniorů apod., vždy po individuálním posouzení pracovníkem ČP. Zastupovaná osoba, která bude prověřena musí nahlásit každý jednotlivý případ odvozu odpadu na zákaznické centrum společnosti Čistá Plzeň. Nahlásí jméno dopravce, druh odpadu a jeho množství. Zákaznické centrum určí konkrétní sběrný dvůr, na který bude odpad odložen a informuje jeho obsluhu.

·         V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat  zákaznické centrum +420 800 44 11 11 (PO-PÁ: 7-17 hod), info@cistaplzen.cz

Poslední aktualizace: 13. 1. 2020, Tereza Bušková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany