Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Zájezd 24-25.04.2018

 Úřad městského obvodu Plzeň 6 - Litice, Klatovská 243oznamuje, že pořádá pro důchodce dvoudenníZÁJEZDProgram: 1. den Brandýs - prohlídka zámku, Mladá Boleslav - letecké muzeum M.Vlacha, Turnov-exkurze zpracování českého granátu a výroba šperků, Liberec - okruh po Liberci (autobus) podíváme se na budovu radnice, kostel sv. Vavřince, vodní nádrž… pokračovat

Svoz BIOodpadu 2018

 SVOZ BIOODPADU Od  21.03.2018 do 30.11.2018  Každou sudou středu v Cihlářské ulici. Každou lichou středu v Dvorské ulici. Přistaveny budou velkokapacitní kontejnery. Co patří do BIOCo nepatří do BIOzbytky ovoce a zeleninyzbytky jídlalisty, natě, slupkykostirozdrcené vaječné skořápkyodřezky masa,… pokračovat

Sběr problémových odpadů

Sběr problémových odpadů sobota 03.03.2018  Dle časového harmonogramu: 9,00 – 9,20         Dvorská u kontejnerů9,25 – 9,45         Široká u kontejnerů9,50 – 10,10       u váhy10,15 – 10,35   … pokračovat

Nový systém svozu BIO odpadu

Nový systém svozu BIO odpaduOd 01.01.2018 je spuštěn projekt optimalizace svozu biologicky rozložitelných odpadů na území statutárního města Plzně. Cílem projektu je vytvořit jednotný plně funkční systém sběru BIO odpadů pro území města Plzně. Nový systém sběru BIO odpadů umožní jednak každodenní bezplatné odkládání BIO odpadů na sběrných dvorech, odkládání… pokračovat

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Z důvodu častých dotazů na postup při kácení dřevin, Vám sdělujeme tuto informaci: Pro ÚMO Plzeň 6 – Litice zajišťuje tuto agendu, v souladu se Statutem města, ÚMO Plzeň 3.Kontakt pro bližší informace: Paní Kuchtová SilvieÚřad městského obvodu Plzeň 3 Telefon: 37 803 6524 pokračovat

Telefonní kontakt- volby

Telefonní kontakt- volby Dle § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – telefonní spojení - ÚMO Plzeň 6 – Litice, volební okrsek 6001 volební komise 602 687 554 úřad 37 803 6825 pokračovat

Realizace a stav bio odpadu na území MO 6 Litice

 Povinnost zajistit oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BIO odpadů) ukládá obcím zákon o odpadech, kterou statutární město Plzeň splnilo obecně závaznou  vyhláškou statutárního města Plzně č. 5/2014. Legislativa dále stanovuje způsob zajištění oddělenéhosoustřeďování složek komunálního odpadu, který může… pokračovat

Uzavření úřadu od 22.12.2017

MO Plzeň 6- Litice oznamuje, že od 22.12.2017 do 01.01.2018 bude úřad uzavřen. pokračovat

Další oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.