Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduSpolupráce s firmou Eurovia Kamenolomy a.s.

Spolupráce s firmou Eurovia Kamenolomy a.s.

 

    V rámci spolupráce obvodu a komunikace s firmou Eurovia Kamenolomy a.s., ohledně řešení provozu lomu, nám firma kromě poplatků z těžební činnosti přispěla formou smlouvy na reklamu v letošním roce 60 000 Kč.

    Tyto finance se snažíme použít na veřejně prospěšné činnosti a projekty. V letošním roce jsme koupili nové lavičky do mateřské školy a do Cihlářské ulice jako odpočinkové místo při procházkách obcí. Kromě toho jsme zaplatili část za vydání publikace napsané panem Markem Žatkovičem k 75. výročí konce II. světové války o naší obci v době války. Tuto publikaci si můžete za symbolickou cenu 100 Kč koupit na úřadu.

    Poslední díl z těchto financí je také určený na pořízení nového radaru upozorňujícího na překročení povolené rychlosti, který bude umístěný směrem na vjezdu do obce od Šlovic na Klatovské ulici. Doufám, že jeho instalace zvýší bezpečnost v dopravě po obci.

Starostka MO 6 Blanka Kantová

Poslední aktualizace: 7. 7. 2020, Tereza Bušková