Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Vítání občánků

Vážení rodiče,

Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice, Klatovská 243, Plzeň, si Vás dovoluje upozornit, že letos, dne 15.09.2022 v 16.30 hodin v sále Lidového domu, proběhne slavnostní zápis a uvítání dětí. Pro letošní vítání to budou děti narozené do 31.07.2022.

V případě, že rodiče dítěte mají o účast zájem, mohou se na tento obřad přihlásit osobně v budově úřadu MO Plzeň 6 – Litice, nebo žádost zaslat poštou na adresu: Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice, Klatovská 243, 321 00 Plzeň, a to nejpozději do 15.08.2022.

Přihláška zde

Poslední aktualizace: 2. 8. 2022, Jana Bocková