Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVolby do Evropského parlamentu - informace

Volby do Evropského parlamentu - informace

 Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech:

- pátek 24. 5. 2019 od 14:00 do 22:00 hodin

- sobota 25. 5. 2019 od 8:00 do 14:00 hodin.

Informace o zásadách a způsobu hlasování 

Information on the principles and manner of voting

Informations sur les principes et modalités de vote

Informationen zu den Grundsätzen und zur Art und Weise der Stimmabgabe

 

 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

 

Informace k zápisu do seznamu voličů pro občany jiných členských států Evropské unie

Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit (alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu 45 dnů veden v evidenci obyvatel), může projevit vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky. Vůli hlasovat ve volbách tím, že podá u obecního úřadu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (tj. 14. dubna 2019 do 16:00 hodin) žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K žádosti je potřeba přiložit čestné prohlášení, ve kterém bude uvedeno: státní příslušnost, místo pobytu, adresa volebního okrsku, kde byl dosud veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat pouze na území České republiky. Formulář žádosti i čestného prohlášení je k dispozici na ÚMO Plzeň 7 - Radčice.

Bližší informace o podmínkách hlasování do Evropského parlamentu pro občany ČR a pro občany jiných členských států EU naleznete na stránkách Ministerstva vnitra -  https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

Poslední aktualizace: 9. 4. 2019, Tereza Bušková