Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVýběrové řízení - referent/referentka – finančního oddělení Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice

Výběrové řízení - referent/referentka – finančního oddělení Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice

 

          Tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice

v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

vyhlašuje

 

Výběrové řízení

 

na obsazení pracovního místa

 

referent/referentka – finančního oddělení Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice

 

 

platová třída: 9 či 10 (v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb.)

 

místo výkonu práce: Plzeň

 

 

Rámcová pracovní náplň:

 

 • práce v programu iFaktury, IS SAP – zpracování došlých faktur a platebních příkazů s návazností na zaúčtování v IS SAP,
 • agenda dotací z rozpočtu MO Plzeň 6 v souladu s platnými zásadami o poskytování dotací z rozpočtu MO 6, vnitřními předpisy ÚMO 6 a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
 • zpracování rozborů hospodaření v závislosti na rozpočtu
 • zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin
 • další finanční agenda v rámci samosprávy případně státní správy
 
Kvalifikační a odborné požadavky:

 

 • vzdělání SŠ nebo VŠ v oboru ekonomickém, právním nebo veřejnosprávním
 • znalost IS SAP výhodou, dobrá znalost práce s PC (MS Word, Excel)
 • znalost zákona č.128/2000 Sb., o obcích výhodou
 • znalost zákona č.250/2000 Sb. a rozpočtové skladby výhodou
 • dobrá schopnost komunikace, samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita
 • práce ve veřejné správě nebo zkouška ZOZ výhodou
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

 

Nabízíme:

 

 • pracovní poměr na dobu neurčitou s 3-měsíční zkušební dobou
 • po zapracování možnost získání motivujícího osobního příplatku i mimořádných odměn,
 • odborný profesní růst,
 • další zaměstnanecké výhody (příspěvek na dovolenou, dopravu, penzijní připojištění, stravenky, ošatné, 25 dní dovolené, 4 dny indispozičního volna a další benefity)

 

Předpokládaný datum nástupu: srpen 2022

 

 

Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:

1.      přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)

2.      strukturovaný životopis

3.      výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

4.      ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

5.      personální dotazník a čestné prohlášení (je možno stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa)

 

 

Písemné přihlášky do výběrového řízení je nutno doručit nejpozději do 6.6.2022 na adresu: Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice, Klatovská 96/243, 321 00 Plzeň.

 

Přihlášku do výběrového řízení zašle uchazeč v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – referent/referentka-finančního oddělení ÚMO Plzeň 6 - Litice“, na které bude uvedeno jméno uchazeče a jeho adresa.

 

Bližší informace je možné získat na tel.č. 378 036 821 nebo osobně na ÚMO Plzeň 6 - Litice.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                                         

 

       

                                                                                                                                       Mgr. Jitka Mužíčková

                                                                                                                               tajemnice ÚMO Plzeň 6 - Litice

 

 

 

Poslední aktualizace: 13. 5. 2022, Jana Bocková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany