Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVýběrové řízení referent/referentka sociálního odboru a evidence obyvatel Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice

Výběrové řízení referent/referentka sociálního odboru a evidence obyvatel Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice

Tajemnice Úřadu městského obvodu  Plzeň 6 - Litice

v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

vyhlašuje

 

Výběrové řízení

 

na obsazení pracovního místa

 

referent/referentka sociálního odboru a evidence obyvatel Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice

 

 

platová třída: 10 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)

 

místo výkonu práce: Plzeň

 

 

Rámcová pracovní náplň:

 

 • výkon agendy sociálního odboru, evidence obyvatel, Czech Pointu
 • zajišťování vidimace a legalizace, příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek, vyřizování žádostí o dotace, činnost podatelny, evidence poplatků za psy, evidence přestupků
 • další agenda v rámci samosprávy případně státní správy
 

 

Kvalifikační a odborné požadavky:

 

 • ukončené VŠ či VOŠ vzdělání, splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon sociálního pracovníka podle §110 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
 • znalost programu Registr obyvatel, espis, dobrá znalost práce s PC (MS Word, Excel)
 • znalost zákona o obcích, správního řádu, zákona o sociálních službách výhodou
 • odborná praxe na úseku sociálního odboru výhodou

·         zkouška ZOZ pro oblast sociálních služeb výhodou

·         dobrá schopnost komunikace, samostatnost, spolehlivost

·         splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

 

 

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou s 3-měsíční zkušební dobou
 • po zapracování možnost získání motivujícího osobního příplatku i mimořádných odměn,
 • odborný profesní růst,
 • další zaměstnanecké výhody (příspěvek na dovolenou, penzijní připojištění, stravenky, ošatné)

 

 

Předpokládaný datum nástupu: červen 2021

 

 

Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:

 

1.      přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)

2.      strukturovaný životopis

3.      výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

4.      ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

5.      personální dotazník a čestné prohlášení (je možno stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa)

 

 

 

Písemné přihlášky do výběrového řízení je nutno doručit nejpozději do 28. 4. 2021 na adresu: Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice, Klatovská 96/243, 321 00 Plzeň.

 

Přihlášku do výběrového řízení zašle uchazeč v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – referent/referentka sociálního odboru a evidence obyvatel Úřadu městského obvodu Plzeň 6 – Litice“, na které bude uvedeno jméno uchazeče a jeho adresa.

 

Bližší informace je možné získat na tel.č. 378 036 821, 378 036 820 nebo osobně na ÚMO Plzeň 6 - Litice.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                                         

 

     

                                                                                                Mgr. Jitka Mužíčková

                                                                                           tajemnice ÚMO Plzeň 6 - Litice

 

 

Poslední aktualizace: 7. 4. 2021, Tereza Bušková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany