Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVýběrové řízení -tajemník/tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň6-Litice

Výběrové řízení -tajemník/tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň6-Litice

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň6-Litice

Starostka městského obvodu Plzeň6-Litice

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na funkci

 

tajemník/tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň6-Litice

 

Platová třída: 12 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)

Místo výkonu práce: Plzeň

 

Rámcová pracovní náplň:

 

·         organizování činnosti úřadu městského obvodu,
  • komplexní zajišťování úkolů v přenesené působnosti obce
  • koordinace pracovněprávních vztahů zaměstnanců a jejich odměňování
  • zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů městského obvodu a plnění úkolů, jimiž ho v souladu se zákonem, pověří starosta MO nebo ZMO
 
Kvalifikační a odborné požadavky:

·         ukončené VŠ vzdělání v magisterském nebo inženýrském programu, obor právo a právní věda nebo veřejná správa výhodou,

·         praxe nejméně tři roky jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územně samosprávnému celku, nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo ve funkci člena zastupitelstva územně samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce,

·         manažerské dovednosti a organizační schopnosti,

·         základní znalost informačních systémů veřejné správy,

·         dobrá znalost práce na PC,

·         dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,

·         splnění požadavků § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,

·         splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, vše v platném znění.

 

Nabízíme:

  • zajímavé a perspektivní zaměstnání,
  • motivující osobní příplatek,
  • příplatek za vedení,
  • mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky a další benefity).

 

Předpokládaný datum nástupu: 1.7.2019

 

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:

 

1.       přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),

2.       strukturovaný životopis,

3.       výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

4.       ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

5.       personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na personálním oddělení MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa),

6.       osvědčení nebo prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.

 

 

Písemné přihlášky do výběrového řízení je nutné doručit nejpozději do 24.5.2019 na adresu: Úřad městského obvodu Plzeň6–Litice, Klatovská 243, 312 00 Plzeň – Litice. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.

 

Přihlášku do výběrového řízení zašle uchazeč v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – tajemník/tajemnice ÚMO Plzeň6-Litice“, na které bude uvedeno jméno uchazeče a jeho adresa trvalého pobytu.

 

Bližší informace na telefonu č. 724 182 131, 378 036 823 nebo osobně přímo na Úřadě městského obvodu Plzeň6-Litice.

 

 

 

                                                                                              Blanka Kantová

                                                                                  starostka MO Plzeň 6-Litice

 

Poslední aktualizace: 7. 5. 2019, Tereza Bušková