Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Vzor žádosti o dotaci

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 6 - Litice na podporu rozvoje činností nekomečního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely.

Zde si můžete stáhnout vzor ve formátu PDF.

Poslední aktualizace: 14. 2. 2016, Petr Bayer DiS.