Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduZměny v dopravě PMDPMěstská hromadná doprava - aktuality MHD

Městská hromadná doprava - aktuality MHD

  


S platností od 1. 2. 2023 bude upraven provoz linky 35, který spočívá v tom, že linka nebude provozována ve dnech školních prázdniny. Dále budou stávající spoje z Malesic odjíždět o jednu minutu později.

 

Ve dnech 3. 2. 2023 a od 13. 2. do 17. 2. 2023 se uskuteční pololetní a jarní školní prázdniny. V tyto dny nepojedou školní autobusové spoje, či spoje autobusových linek, označené, že nejedou o školních prázdninách. Linky 35 a 37 nejedou.


Přeložení zastávky „Letná“ (směr centrum)

Z důvodu stavebních prací na Rokycanské ulici dojde od 10. 1. 2023 od 4:30 hod. do ukončení prací k přeložení zastávky „Letná“ (směr centrum).

 

Zastávka „Letná“ (směr centrum) bude pro linky 11, 15, N3, N6 přeložena o cca 30m dopředu.


 

Trvalé přeložení zastávky „U Kasáren“ (směr Černice)

Od 16. 12. 2022 od 4:00 hod. dojde k trvalému přeložení zastávky „U Kasáren“ (směr Černice).

Zastávka bude pro linky 10, 13, N2 a N5 trvale přeložena o cca 180m dopředu do nově vybudovaného zastávkového zálivu.

 


S platností od 12. 12. 2022 do 30. 6. 2023 bude pokračovat zkušební provoz linky 35 v obměněné podobě,

Linka 35 bude v provozu v pracovních dnech odpoledne, včetně školních prázdnin. Trasa linky bude pouze Malesice – Dolní Vlkýš a zpět, stávající trasa Malesice – Chotíkov – Košutka se ruší.

Provoz linky bude zajištěn osobním automobilem, na lince bude platný tarif a smluvní přepravní podmínky.

Linka bude v rozsahu 8 párů spojů, přičemž 7 z nich bude v režimu na zavolání.

Odjezdy spojů z Malesic a jejich režim:

13:58, 14:28, 14:58, 15:28, 15:58, 16:28, 16:58, 17:28

  • všechny spoje linky 35 pojedou ze zastávky Malesice až po příjezdu pravidelného spoje linky 11 z centra města, které jsou ve stejný čas, jako jsou plánované odjezdy linky 35, tedy 13:58, 14:28, 14:58, 15:28, 15:58, 16:28, 16:58, 17:28, i za cenu výrazného zpoždění odjezdu spoje linky 35;
  • vyjma spoje s odjezdem ve 14:58 pojedou zbývající v režimu na zavolání, to znamená, že spoj bude vykonán pouze v případě, kdy o něj požádá cestující, ať již telefonicky, nebo osobně (typicky cestující, který přijede spojem linky 11);
  • jediný spoj ve 14:58 pojede pravidelně, vždy však za splnění předchozí podmínky, tedy až po příjezdu spoje linky 11.

Odjezdy spojů z Dolního Vlkýše a jejich režim:

14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55

  • vyjma spoje s odjezdem ve 14:55 pojedou zbývající v režimu na zavolání, to znamená, že řidič vykoná spoj pouze, bude-li telefonicky spoj objednán cestujícím v předstihu minimálně 15 minut před jeho odjezdem;
  • pokud nedojde k potvrzení jízdy spoje telefonicky 15 minut před jeho odjezdem, spoj nebude vykonán;
  • jediný spoj ve 14:55 pojede pravidelně.

Pro vykonání spoje budou cestující volat na číslo 702 267 114.


S platností od 11. 12. 2022 dochází ke změnám v provozu linek 26, 38, 41, 42, 56.

Linky 26, 42 začnou shodně obsluhovat jižní část městské části Lhota, kde obslouží nové zastávky Lhota v Medové ulici.

U linky 38 dojde k mírným posunům spojů linky v přepravních špičkách pracovního dne.

U linky 56 bude posunut odjezd po poledního spoje ze stávajícího času 12:14 z Vinic na 12:40 s obdobně následně z Města Touškova z 13:05 na 13:35. Tato změna vyvolá i dílčí úpravy u linky 41 v tomto denním období.


Přeložení zastávky „Čechurov“ (směr centrum)

Z důvodu stavebních prací na Nepomucké ulici dojde od 14. 11. 2022 od 4:30 hod. do ukončení prací k přeložení zastávky „Čechurov“ (směr centrum). Zastávka „Čechurov“ (směr centrum) bude pro linky 10, 13, 23, N2, N5 přeložena o cca 80m dopředu na náhradní nástupiště.


Přeložení zastávky „Čechurov“ (směr centrum)

Z důvodu stavebních prací na Nepomucké ulici dojde od 14. 11. 2022 od 4:30 hod. do ukončení prací k přeložení zastávky „Čechurov“ (směr centrum).

Zastávka „Čechurov“ (směr centrum) bude pro linky 10, 13, 23, N2, N5 přeložena o cca 80m dopředu na náhradní nástupiště.

   


Přeložení zastávek „Radčice“ (oba směry)

Z důvodu stavebních prací v ulici V Radčicích dojde od 17. 10. 2022 do ukončení prací k přeložení zastávek linek 11, 37 a N5 „Radčice“ ke křižovatce s Jarní ulicí.

Zastávka „Radčice“ (směr Plzeň) bude pro linky 11 a N5 přeložena o cca 220m zpět na provizorní nástupiště.

Zastávka „Radčice“ (směr Malesice) bude pro linky 11 a 37 přeložena o cca 250m dopředu na provizorní nástupiště.

 

K částečnému omezení bude během prací docházet i v zastávce „Náves Radčice“.

Po dobu vyfrézovaní vozovky, kdy nebudou moci vozidla zajíždět do zastávkového zálivu, budou trolejbusy zastavovat v jízdním pruhu na úrovni zastávky podél vydlážděného zastávkového zálivu.

Nástup a výstup cestujících pak bude probíhat z úrovně dlažby zastávkového zálivu.


Od 5. 9. 2022 do ukončení prací budou probíhat stavební práce v zastávce „Bručná“ (směr centrum) po polovinách délky nástupiště. Trolejbusy a autobusy budou odbavovat vždy ve volné polovině zastávky.


 

S platností od 1. 9. 2022 dojde k níže uvedeným změnám v provozu MHD.

 

Přejmenování zastávek

 

Od 1. 9. 2022 dochází k přejmenování zastávek v síti MHD.

 

Původní název              Nový název                  Linky

Částkova                      Nádraží Slovany           12, 29, 30

Lhota                           Náves Lhota                 26, N4

Škoda VII. brána           Nádraží Skvrňany         12

 

Trolejbusy

Od 1. 9. 2021 bude zahájen plný provoz pracovních dnů na linkách 10, 12, 13, 15, 16 a 17.

Na lince 11 pokračuje výlukový provoz v souvislosti s uzavírkou Kotkovy ulice.

 

Změny na lince 12

Od 1. 9. 2021 bude posílen provoz v ranní a odpolední špičce.

Vybrané spoje najíždějící z vozovny do Božkova a zatahující z Božkova do vozovny budou nově vedeny přes most Milénia a ulicí U Trati.

Odjezdy linky 12 ze zastávky Božkov do Letkova platné od 1. 9. 2022 v pracovní dny:  

6:45; 8:42; 13:22; 14:46.

Odjezdy linky 12 ze zastávky Letkov, V Podlesí do Plzně platné od 1. 9. 2022 v pracovní dny:

7:07; 8:55; 13:44; 15:10.

 

Z důvodu pokračující uzavírky v točce Sídliště Košutka, bude na další cca 2 měsíce přeložena zastávky Sídliště Košutka pro linky 33, 40 do Krašovské ulice. Linky 27, 30, 35, N3, N6 budou od 1. 9. 2022 odbavovat cestující v točce.

Od 1. 9. 2022 bude o sobotách a nedělích v době mezi 13. a 20. hodinou zkrácen základní interval páteřních linek z 10 minut na 7,5 minut a násobky tohoto intervalu, což má v důsledku vliv na provoz linek 21, 26, 30, 32, 38.

Provoz linky 76 k ZOO bude od 1. 9. do 30. 9. 2022 pouze ve dnech volna a již jen ZOO vláčkem.

 

Nová linka 42 Bory – Špačková – Lhota v provozu od 1. 9. 2022

Linka bude v provozu v přepravních špičkách pracovních dnů v intervalu cca 30 minut.

Linka bude obsluhovat území zástavby tzv. Nové Valchy, severně nad městskou částí Lhota.

Trasa linky je ve většině délky shodná s trasou linky 26, pouze úsek pojížděný ulicí K Zelené louce (od okružní křižovatky u prodejny ulic Dobřanská, Sulkovská, K Zelené louce) po zastávku Špačková, který je novým úsekem v síti MHD.

 

Zastávky linky

Bory – zastávky linky 26

U Darebáka – zastávky linky 26

Chaty – zastávky linky 26

Nádraží Valcha – zastávky linky 26

U Prodejny – zastávky linky 26

Špačková – nová zastávka s jedním nástupištěm společným pro směr na Bory a do Lhoty u okruží křižovatky ulic K Zelené louce a K Sokolu

Lašitov – zastávka linky 26 ve směru zpět na Bory

Pod Dubovkou – zastávky linky 26

Náves Lhota – zastávky linky 26 (zastávka Lhota přejmenovaná na Náves Lhota)


Přeložení zastávek „Radčice“ (oba směry)

Z důvodu stavebních prací v ulici V Radčicích dojde od 8. 8. 2022 do ukončení prací k přeložení zastávek linek 11 a N5 „Radčice“ ke křižovatce s Jarní ulicí.

 

Zastávka „Radčice“ (směr Plzeň) bude pro linky 11 a N5 přeložena o cca 220m zpět na provizorní nástupiště.

Zastávka „Radčice“ (směr Malesice/Křimice) bude pro linku 11 přeložena o cca 220m dopředu na provizorní nástupiště.

 

K částečnému omezení bude během prací docházet i v zastávce „Náves Radčice“.

Po dobu vyfrézovaní vozovky, kdy nebudou moci vozidla zajíždět do zastávkového zálivu, budou trolejbusy zastavovat v jízdním pruhu na úrovni zastávky podél vydlážděného zastávkového zálivu.

Nástup a výstup cestujících pak bude probíhat z úrovně dlažby zastávkového zálivu.


S platností od 8. 8. 2022 začne dlouhodobá rekonstrukce Červenohrádecké ulice, která ovlivní trasy a provoz linek 28, 38 a N6. 

Linka 38 od 8. 8. 2022 do cca 30. 6. 2023

Obousměrně odkloněna ulicemi Hřbitovní, Rokycanská, K Fořtovně.

Zrušené zastávky Ejpovická, U Továrničky.

Přeložené zastávky Na Rozcestí ve směru do Doubravky přeložena o cca 40 metrů zpět, ve směru do Červeného Hrádku přeložena o cca 140 metrů dále po směru jízdy.

Náhradní zastávky na objízdné trase bude linka 38 odbavovat cestující v zastávkách linky 11 Ústřední hřbitov ve směru do Červeného Hrádku a U Václava ve směru do Doubravky.

Z důvodu prodloužení trasy dojde ke změně rozsahu provozu linky 38.

 

Linka N6 od 8. 8. 2022 do cca 30. 6. 2023

Obousměrně odkloněna ulicemi Hřbitovní, Rokycanská, K Fořtovně.

Zrušené zastávky Rozcestí Újezd, Náměstí Karla Panušky, U Továrničky.

Přeložené zastávky Na Rozcestí ve směru do Doubravky přeložena o cca 40 metrů zpět, ve směru do Červeného Hrádku přeložena o cca 140 metrů dále po směru jízdy.

Rozsah provozu linky N6 beze změn.

 


Aktualizovaný seznam změn zastávek na znamení platný od 1. 7. 2022 na základě jeho schválení na zasedání RmP dne 27. 6. 2022

 Z režimu stálých zastávek do režimu na znamení budou převedeny zastávky

 

Pasport

Název zastávky

Obsluhována linkami

202

Ejpovická

28, 38

45

Fialková

10, 13, 23, N2, N5

348

Generála Lišky

10, 13, 23, N2, N5

69

K Nemocnici

25, 33

22

K Plzenci

10, 13, 23, 32, N2, N5

399

Krašovská

30, 33, 40, N3, N6

337

Lašitov

26

117

Na Rozcestí

38, N6

119

Na Spojce

12

133

Nad Úhlavou

23, 32

204

Náměstí Karla Panušky

28, N6

 

 

161

Pekárna

22, 51

277

Pod Zámečkem

11

94

Přeučilova

21

428

Radobyčická

10, 13, 14

 

 

32

Révová

14, 23, 32, 39

222

Rozcestí Podhájí

23, 32, N5

149

Sladová

N2, N5

148

Škoda VII. brána

12

183

U Kasáren

10, 13, N2, N5

23

U Staré Kovárny

10, 13, 23, 32, N2, N5

264

U Světovaru

N2, N5

195

U Továrničky

38, N6

206

U Václava

11

227

Zelenohorská

31

 

Z režimu zastávky na znamení do režimu stálé zastávky bude převedena zastávka

163

Bolevecká náves

30, N1, N4


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 19. 1. 2023, Jana Bocková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany