Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduZpráva o činnosti a změnách v Liticích za volební období 2018-2022

Zpráva o činnosti a změnách v Liticích za volební období 2018-2022

      Tato zpráva je souhrnem činnosti vedení obce a zastupitelstva, neklade si za cíl vyzdvihování zásluh jednotlivých osob, jako se tomu bohužel děje v předvolebních novinách, letácích  a sociálních sítích některých kandidujících subjektů. Je to prostý soupis informací pro občany.

      Doufám jen, že i další vedení obvodu bude minimálně tak úspěšné a aktivní jako to končící a náš obvod bude dál zvelebovaný a stále krásnější a přívětivý pro své obyvatele.

Blanka Kantová, starostka MO Plzeň6-Litice

 

1.       Stavební činnost:

a)       dokončení chodníku na ulici K Valše za mostem přes přehradu

b)      lávka nad jezem a část cyklostezky

c)       oprava mostu přes přehradu

d)      oprava cesty od Kotkárny k viaduktu, další část cyklostezky je v přípravě, kromě toho je v přípravě cyklostezka do Radobyčic a jedná se o cestě kolem přehrady na poli za fotbalgolfem

e)      oprava cesty od hřbitova nahoru k lesu

f)        naučná stezka v lese s dalšími pěšinami

g)       pěší propojení na ulici K Valše I.etapa a II.etapa

h)      kanalizace na Klatovské od ulice Na Trávníku dolů a kanalizace Klatovská sever-Hůrka

i)        oprava lávka u Černého mostu a oprava Osadní ulice

j)        oprava části Vinařské ulice

k)       veřejné osvětlení a oprava ulice Na Konci a K Radbuze

l)        veřejné osvětlení Klatovská, Na Vršku, Kamenitá, Dvorská

m)    nová vrata a okna na moštárně

n)      oprava povrchu na části ulice K Valše

o)      oprava mostu na Klatovské

p)      zbourání rozpadlé stodoly v LD za kravínem

 

2.       Mateřská škola:

a)       Výměna podlahy v šatně

b)      Ošetření krovu proti houbám

c)       Výměna střechy, oprava krovu, kompletní rekonstrukce elektriky

d)      Výměna plynových kotlů

e)      Oprava podlahy a rekonstrukce šatny pro personál

f)        Nanočističky

g)       Herní prvky a zahradní prvky

h)      Nový chodníček mezi zadními vstupy a zastřešení vstupů

 

3.       Škola

a)       Nové podlahy ve druhém patře

b)      Nové plynové kotle

c)       Jímka pro kuchyni

d)      Venkovní třída

e)      Příspěvek na vnitřní vybavení a venkovní vybavení

 

4.       Hasiči

a)       Projekt a realizace vestavby do půdy, nyní je zde nová zasedačka

b)      Nová vrata do staré části

c)       Nové hasičské auto (prodej starého auta –průzkum trhu, odhad zůstatkové ceny a z původních navrhovaných 80 000 Kč hasiči, bylo prodáno ze 300 000 Kč)

d)      Část nového plotu, další část se bude dělat ještě letos na podzim

e)      Díky zapojení do dotačních programů jsme na nich získali cca 250 000 Kč na vybavení a za zásahy

f)        Nastavení a podepsání smluv na pojištění hasičů při zásazích, trénincích i jízdách hasičskou technikou, tak aby byli členové jednotky kryti proti všem případným problémům

g)       Dronaři – připojení k jednotce

 

5.       Údržba a drobné aktivity

a)       koupě obecního auta, které je k dispozici pro starostu, úředníky, údržbu, při akcích obvodu

b)      zaměstnání údržbáře pro úklid obce a drobné práce na budovách a v intravilánu obce

c)       nákup vybavení pro údržbáře (pila, sekačka, křovinořez, stroj na čištění chodníků atd.)

d)      nákup traktůrku se zametáním, skrápěním, radlicí, pro zimní i letní úklid

e)      opravy starých a nové lavičky po obci, dva altány s posezením na cyklostezce

f)        navýšení počtu odpadkových košů na psí exkrementy, roznos sáčků

g)       sběrné místo ve Dvorské i se sběrem velkého elektroodpadu

h)      sběr žárovek a zářivek na úřadu, sběr nebezpečných odpadů

i)        Nově separovaný odpad u fotbalového hřiště

j)        nový herní prvek na hřišti u házené a na Budilovo náměstí

k)       nové dětské hřiště na hradě

l)        nové radary na měření rychlosti na Klatovské

m)    oplocení propustku na cestě ke Kotkárně

n)      zimní údržba, výběrová řízení na ni

o)      letní údržba, výběrová řízení na ni

p)      drobné opravy povrchů komunikací a chodníků

q)      nový rozhlas

 

6.       Různé

a)       Přijetí jmenované tajemnice úřadu

b)      Revize a nastavení všech předpisů a vyhlášek podle všech pravidel

c)       Dle posledního auditu v rámci kontroly samosprávy jsme dopadli na výbornou

d)      Výměna podlahy v kanceláři starosty a opravy podlahy na finančním odboru

e)      Rekonstrukce nefunkční lan sítě na celém úřadu

f)        Instalace klimatizace s přitápěním, protože je špatně provedené topení z roku 2015

g)       Nastavení všech pojistek majetkových (nebyl odpovídající seznam budov), zastupitelů, techniky a hasičů

h)      Nastavení systému nutných revizí (elektrika, plyn, komín, bezpečnost práce). Bylo řešeno jen částečně.

i)        Pronájem nepotřebných a nevyužívaných prostor v LD (navýšení o cca 300 000 Kč ročně)

j)        Převzetí budovy na Klatovské 241 do správy, řešení nového bytu pro stávajícího nájemníka

k)       Nové vedení kroniky a její sepsání zpětně do roku 2015

l)        Řešení problému v době covidu – nastavení fungování úřadu a úředních hodin, pomoc důchodcům s nákupy, rouškomat a rozdávání roušek, dezinfekce, dezinfekce úřadu, pošty  i školky ozónováním, dezinfekce dětských hřišť postřikem

m)    Vyřešení investic do nebo v Litickém dvoře, jednání s developery

n)      Řešení MHD do sídliště-zkušební jízda,

o)      Zprovoznění a vedení obecního Facebooku a webu

p)      Pořízení elektronické úřední venkovní desky

q)      Zřízení Czech Pointu na úřadu

r)       Služebna Městské Policie v hasičárně

s)       WIFI FOR YOU-veřejná wifi síť na několika místech obce z dotace EU

t)        Pořízení defibrilátoru na úřad

u)      Řešení ptačí chřipky

v)       Pomoc Ukrajině-škola, školka, hasiči

w)     Svatý Jan Nepomucký oprava – smlouvy, finance a vše kolem administrativy

x)       Stěhování sochy Immaculata do kláštera v Chotěšově

 

7.       Projektové dokumentace a jiná příprava

a)       nová projektová dokumentace na větší budovu úřadu, s poštou, na komplet nových                    základech bez sanace starého sklepa, s velkou zasedací místností, dešťovou vodou,                parkováním  a vnitřním vybavením po sečtení všech nákladů v ceně starého projektu

b)      zavedení Litické dvora v Czechinvestu do databáze brownfieldů, a nyní to vypadá, že díky tomu se pohne jeho revitalizace, protože budeme moci žádat o dotace, pokud nám to město dovolí….

c)       Projektová dokumentace na rekonstrukci zastávek u školy – s předpokládanou realizací v roce 2023

d)      PD na úprava vnitřních prostor Špýcharu-v budoucnosti galerie, výstavy

e)      Studie na sociální zázemí stodoly pro další kulturní vyžití, vnitřní – koncerty, nejen pro galerii ve špýcharu, ale i venkovní pro nové náměstí – trhy, stromeček atd.- objednána projektová dokumentace

f)        Studie na využití budovy na Klatovské 241 – zázemí pro údržbáře, klub důchodců, byty, dětská skupina, objednána projektová dokumentace

g)       Studie na revitalizaci pozemku na Klatovské (Informační bod)

h)      Projektová dokumentace na sběrný bod v Cihlářské

i)        Studie revitalizace sídliště a realizační PD na úpravu Spádné ulice v rámci dotace na regeneraci sídlišť

j)        Nyní se řeší nová školka v LD. Předpokládané náklady, možnosti dotací, a hlavně i potřebu počtu míst v MŠ

 

8.       Akce

a)       Rozsvícení stromečku

b)      Divadlo Pluto

c)       Hradní slavnost

d)      Drakiáda

e)      Vítání občánků

f)        Senior akademie na ÚMO3

g)       Zájezdy pro seniory

h)      Masopust se zabijačkovými hody

i)        Pietní akt u pomníku

j)        Vydání knihy „Litice ve válce“

k)       Dotazník ve škole a školce

l)        Kastrace koček pro seniory zdarma

m)    Výstava fotografií 110 let českého školství v Liticích-ve školce

 

9.       Spolková činnost – hlavně finanční podpora

a)       Podpora sportovních spolků (část financí na základy budovy biatlonu, nové hřiště pozemního hokeje, přístavba budovy PH, nové osvětlení PH, nové šatny pro národní házenou)

b)      Podpora spolků provozujících kulturní a společenské aktivity

c)       Podpora zájmových spolků (dotace pro zahrádkáře na nový lis na moštování)

 

10.   Účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva 

Poslední aktualizace: 21. 9. 2022, Jana Bocková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany