Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Historie obvodu:

Katastr Litic byl osídlen již hluboko v pravěku. Svědčí o tom archeologické nálezy sídlišť a mohylových pohřebišť z mladší doby bronzové a přelomu starší a mladší doby železné. Koncem 12. nebo počátkem 13. století bylo v Liticích založeno panské sídlo některých z členů významného západočeského rodu Drslaviců. Jako první majitel se zmiňuje roku 1211 nebo 1212 Oldřich z Litic. Páni z Litic drželi hrad s vesnicí až do 2. poloviny 14 století s krátkým přerušením. V roce 1367 bylo litické hospodářství prodáno chotěšovskému klášteru, který jej pronajímal různým držitelům. Po zrušení kláštera v roce 1782, připadlo chotěšovské panství a s ní i Litice, knížecímu rodu Thurn¬ - Taxisů. V roce 1890 bylo v Liticích 154 domů, 1145 obyvatel českých a 956 německých. Obec měla převážně zemědělský charakter. Počátkem 20. století jsou uváděny pouze dva podniky - cihelna Thurn -Taxisů a mlýn Ignáce Slavíka. V roce 1925 koupilo chotěšovský velkostatek město Plzeň. Českého obyvatelstva přibývalo a v roce 1927 byl poprvé zvolen český starosta. V roce 1919 byla obec elektrifikována a spojena autobusovou dopravou s Plzní. Česká obecná škola byla postavena až v roce 1928, kde byla zároveň i měšťanka, do té doby existovala německá škola a to již od 17. století.

Živá je i sportovní tradice Litic. V roce 1919 byla založena DTJ, od roku 1940 existuje Sokol Litice, v roce 1927 založen oddíl národní házené, v roce 1945 fotbalový klub SK Litice, v roce 1971 oddíl pozemního hokeje a v roce 1988 oddíl nohejbalu.

Pokud jde o oblast správy, byly Litice samostatnou obcí, spadající od roku 1850 do působnosti okresního úřadu v Plzni. V roce 1938 byly jako jediná obec okresu odtrženy a připojeny k německé říši. V roce 1945 se staly opět samostatnou obcí. V roce 1949 byly připojeny k Plzni a od roku 1954 je spravoval ObvNV Litice. V roce 1964 byly připojeny k okresu Plzeň - jih, a v roce 1970 byly opět navráceny k Plzni pod ObvNV Plzeň 3, zejména v souvislosti se stavbou vodní nádrže české údolí. Od roku 1990 jsou Litice samostatným městským obvodem Plzeň 6.

V Liticích mimo zbytků hradu najdeme ještě další stavební a umělecké památky, o nichž se zmíníme jen stručně na základě jejich soupisu z přelomu 70. a 80. let minulého století:
Naproti hradu přes údolí Litického potoka stojí kostel sv. Petra a Pavla. Byl postaven kolem roku 1420. Je jednolodní, s opěráky a s užším, obdélníkovým, pětiboce ukončeným presbytářem se sakristii po severní straně. Okna jsou lomená s kružbou. V západním průčelí stojí hranolová věž. Uvnitř kostela nalezneme cenný portálový sloupový oltář od D. Altmana z Eydenburku z roku 1600, s bohatou figurální výzdobou a obrazem sv. Petra a Pavla údajně z roku 1724. Boční barokní oltáře sem byly přeneseny z Chotěšova. Na oltáři je umístěna pozdně gotická socha Madony ze začátku 16. století. Kazatelna je raně barokní dílo V. Ribera z roku 1665. Z dalších památek stojí za povšimnutí pozdně gotická socha sv. Anny z doby okolo roku 1500, renesanční figurální náhrobník a barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Vedle kostela je budova fary. Před farou stojí socha Immaculaty z doby kolem roku 1800, na tradičním místě, tedy na mostě, je též socha sv. Jana Nepomuckého z rokul838. Ve vsi, východně od ní, směrem na Radobyčice a směrem na Plzeň jsou čtyři pravoúhlé klenuté kaple z první poloviny 19. století.


Poslední aktualizace: 20. 9. 2010, Radek Kolářík


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany