Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Fotografie a videozáznamy na akcích MO 6 Plzeň Litice

Zpět na výpis fotogalerií

1. Účastí na akci pořádané MO 6 Plzeň Litice udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky akce, které mohou být následně užívány obcí pro propagační účely po dobu 3 let od realizace akce. 2. Za pořizování a užívání takových fotografií a audio-vizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. 3. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Pokud si nepřejete být na akci audio-vizuálně zachycen (a), sdělte to, prosíme, jakkoliv, nejpozději při vstupu na akci organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany