Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Oblast správní - matrika

Zápis narození občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, Plzeň
telefon: 378 036 517 , 378 036 518

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
  • zápis o narození, osobně elektronická forma neexistuje,
  • doklad o státním občanství České republiky,
  • cizozemský rodný list s překladem  a příslušnými ověřeními,
  • oddací list rodičů (popř. čestné prohlášení),
  • svobodná matka - rodný list,
  • rozvedená - rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením právní moci
  • průkaz totožnosti - občanský průkaz, nebo pas
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Zápis narození občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně
Související informace:

COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany