Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Oblast správní - matrika

Zápis úmrtí občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 535

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
  • zápis o úmrtí, osobně elektronická forma neexistuje,
  • doklad o státním občanství České republiky zemřelého (občanský průkaz, pas ČR),
  • občanský průkaz nebo pas ČR zemřelého,
  • originál cizozemského úmrtního listu s příslušnými ověřeními a se soudním překladem
  • oddací list (popř. rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list)
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Zápis úmrtí občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně
Související informace:

COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany