Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Oblast správní - matrika

Povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně stanovenou místnost

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 538

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
  • občanský průkaz,
  • rodný list,
  • popř. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela,

cizinci předloží:

  • pas,
  • rodný list s překladem a příslušnými ověřeními,
  • vysvědčení o právní způsobilosti ke sňatku s překladem a příslušnými ověřeními,
  • popř.pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a příslušnými ověřeními,
  • nebo úmrtní list manžela s překladem a příslušnými ověřeními,
  • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů.
Formuláře:

Formuláře jsou k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně stanovenou místnost
Související informace:

COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany