Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Živnostenský úřad

Ohlášení živnosti pro fyzické osoby

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně - Živnostenský úřad
Tylova 36, Plzeň
telefon: 378 034 801, 378 034 822, 378 034 823, 378 034 826, 378 034 830, 378 034 832

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 18:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 18:00, *18:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 12:00

*POZOR: <p>Pro n&aacute;v&scaron;těvu v roz&scaron;&iacute;řen&yacute;ch hodin&aacute;ch ve středu do 19.00 hodin je nutn&eacute; předchoz&iacute; objedn&aacute;n&iacute; na tel. 378 031 111 nebo př&iacute;mo v sekretari&aacute;tu tel. 378 034 801.</p>

Co k tomu potřebujete:

• ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).

• je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, vyžádá si výpis z Rejstříku trestů živnostenský úřad sám. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců).

• je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).

• prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

• doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele.

• doklad o zaplacení správního poplatku.

Fyzická osoba připojí k ohlášení:

1. "Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF). V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:

  • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku.
  • státní občanství.
  • bydliště.
  • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení.
  • provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení).
  • předmět podnikání.
  • sídlo
  • ohlašuje-li řemeslnou nebo vázanou živnost, doloží doklady o odborné způsobilosti dle § 21, 22 ŽZ nebo dle § 7 ŽZ u občanů Evropské unie.
Formuláře:

Formou odkazu na portálu: 

Elektronické podání občana

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby - k dispozici i na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM).

Plné znění popisu situace:Ohlášení živnosti pro fyzické osoby
Související informace:

Nejsou.


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany