Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Oblast sociální pomoci

Náhradní rodinná péče

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 345, 378 033 346, 378 033 341, 378 033 344, 378 033 332

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
středa:8:00 - 17:00
Co k tomu potřebujete:

Postup vyřizování Žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu (dále jen žádost) je v podstatě stejný, pouze v záhlaví formulářů je nutné označit zvolený typ náhradní rodinné péče. Na OSSP MMP může žadatel získat potřebné informace a žádost. Podat žádost o náhradní rodinnou péči může na tomto úřadu, pokud je jeho trvalé bydliště na území správního obvodu města Plzně jako obce s rozšířenou působností.

Pokud je žadatel trvale bytem jinde, musí požádat o informace příslušný úřad podle místa svého bydliště.

Formuláře:

Formou odkazu na portálu:

Elektronické podání občana

Formuláře jsou k vyzvednutí i na Odboru státní sociální péče Magistrátu města Plzně v Martinské ul. 2, v přízemí.

Plné znění popisu situace:Náhradní rodinná péče
Související informace:

Nejsou.


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany