Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Změny v dopravě

S platností od 17. 10. 2020 dojde k úpravě provozu linky 31. V přepravním sedle pracovního dne budou přidány spoje, které budou vedeny až do Hradiště a poslední večerní spoj v 18:30 ze Slovan bude rovněž prodloužen až do Hradiště,

Tato mimořádná opatření budou platná do doby dokončení uzavírky ulice Na Rychtě.


Z důvodu opravy tramvajové trati na Karlovarské třídě bude probíhat v termínu 24. 10. – 7. 11. 2020 výluka tramvajové dopravy na lince č. 4.

 

Tramvaje linky č. 4 budou jezdit v uvedeném období pouze v úseku Univerzita/Bory – U Gery (zpět Mozartova – Univerzita/Bory), autobusy linky č. 4A zajistí dopravu polookružně v úseku Košutka – Lékařská fakulta - Košutka.

 

Vzájemný přestup mezi tramvajemi linky č. 4 a autobusy náhradní dopravy č. 4A bude probíhat v zastávkách Lékařská fakulta.

 

Zastávky autobusu 4A směr Lékařská fakulta:  

·         Košutka (náhradní zastávka při kraji komunikace v Gerské ulici)

·         Plzeňka (náhradní zastávka na úrovni tramvajové zastávky)

·         Severka (zastávka l. č. 33 a 40 směr centrum)

·         Sokolovská (zastávka l. č. 33 a 40 směr centrum)

·         U Družby (náhradní zastávka za křižovatkou s alejí Svobody v jízdním pruhu směr centrum, za ukončeným zábradlím)

·         Zoologická zahrada (sdružená zastávka linek 4 a 41 směr centrum)

·         Lékařská fakulta (zastávka l. č. 33 a 40 směr Košutka)

 

Zastávky autobusu 4A směr Košutka:  

·         Lékařská fakulta (zastávka l. č. 33 a 40 směr Košutka)

·         Úřad Lochotín (zastávka l. č. 33 a 40 směr Košutka)

·         U Družby (zastávka l. č. 33 a 40 směr Košutka)

·         Sokolovská (zastávka l. č. 33 a 40 směr Košutka)

·         Severka (autobusová zastávka ČSAD za křižovatkou s ulicí Studentská)

·         Plzeňka (provizorní zastávka umístěna před křižovatkou s ulicí Kralovická)

·         Košutka (náhradní zastávka umístěna za křižovatkou s ulicí U Jam)

 

Cestující si po vzájemném přestupu mezi autobusy linky č. 4A a tramvajemi linky č. 4 označí jízdenku na opačném konci.

 

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci informační kanceláře na adrese Denisovo nábř.12, Plzeň nebo na tel. č. 371 655 600.


 

V souvislosti s uzavřením školských zařízení budou od 14. 10. 2020 prozatímně do 29. 10. 2020 zrušeny školní spoje, či spoje autobusových linek MHD opoznámkovaných, že nejedou o školních prázdninách. Jedná se o spoje linek 21, 22, 23, 26, 36, 38, 51. Linka 37 od 14. 10. 2020 nepojede. Provoz linky 74 bude přerušen od 19. 10. 2020.

 

 

Z důvodu oprav tramvajové trati  křižovatkách ulic Karlovarská a alej Svobody (u Družby), a Karlovarská, Gerská, Sokolovská (u Foniatrie), dojde v termínu od 24. 10. do 7. 11. 2020 ke změnám tras linek 25, 33, 40, N1, N4.

 

Linka 25: spoje ve směru od nemocnice Lochotín pojedou odklonem Lidickou a Karlovarskou ulicí. Zastávky „Úřad Lochotín“ a „U Družby“ budou zrušeny, linka 25 bude odbavovat cestující v zastávce „Lékařská fakulta“.

Trasa a zastávky ve směru z Vinic k nemocnici beze změn. Rozsah provozu linky se nemění.

 

Linky 33, 40: spoje pojedou ze zastávky „Žlutická“ Studentskou ulicí až do křižovatky s Lidickou ulicí, kde odbočí vpravo a pojedou dále směrem do centra až do křižovatky Lidické a aleje Svobody, kde se napojí na stálé trasy – linka 33 pojede k nemocnici, linka 40 dále do centra.

Zastávky „Sokolovská“ a „U Družby“ budou zrušeny bez náhrady. Zastávka „Severka“ bude přeložena z Gerské ulice do zastávky linky 30 „Severka“ ve Studentské ulici. Zastávka „Úřad Lochotín“ bude zrušena a nahrazena zastávkou linek 34, N1, N4 „U Gery“ v Lidické ulici.

Trasa a zastávky ve směru z centra na Košutku beze změn. Rozsah provozu linek se nemění.

 

Linky N1, N4: spoje pojedou mezi zastávkami „U Gery“ a „Lochotínský pavilon“ přímo Lidickou ulicí až do křižovatky s Karlovarskou ulicí, do které vpravo odbočí a pojedou až do křižovatky s ulicí Na Chmelnicích, kde se napojí na stálou trasu.

Zastávky „Úřad Lochotín“ a „U Družby“ zrušeny bez náhrady. Trasa a zastávky ve směru z centra na Severní předměstí beze změn. Rozsah provozu linek se nemění.


Na základě požadavku objednavatelů provozu noční linky N12, obcí Líně, Zbůch, Chotěšov, Stod a Plzeňského kraje, bude přerušen provoz linky od 19. 10. 2020 až do odvolání. O případných změnách budeme informovat.

 

V noci z 24. 10. na 25. 10. 2020 dojde o třetí hodině středoevropského letního času k posunu hodin na druhou hodinu zimního času. Z tohoto důvodu dojde k úpravám v provozu nočních linek. Křižování nočních linek v zastávce „Mrakodrap“ (odjezdy spojů) proběhnou v těchto časových polohách.

 

Časy křižování (odjezdů) nočních linek u Mrakodrapu

0:30      (linky N1, N2, N3) – 0:31 (linka N7)

1:00      (linky N4, N5, N6, N11)

1:30      (N1, N2, N3, N13) – 1:31 (N7)

2:00      (N4, N5, N6)

2:30     (N1, N2, N3) – 2:31 (N7) = vše letního času

2:00     (N4, N5, N6) již zimního času

2:30     (N1, N2, N3) – 2:31 (N7)

3:00     (N4, N5, N6)

3:30     (N1, N2, N3) – 3:31 (N7)

4:30     (N1, N2, N3) – 4:31 (N7)

 

Spoje linky N5 do Města Touškova, linky N5 do Radobyčic, linky N13 pojedou pouze v období platnosti letního času (N5 do Města Touškova = 1:33 z Radobyčic do Malesic; N13 = 1:30 od Mrakodrapu, 2:15 z Horní Břízy).


 

Ve dnech 17. a 18. 10. budou probíhat stavební práce v zastávce „Hlavní pošta“. Stavební práce budou prováděny po polovinách, tramvaje budou odbavovat vždy ve volné polovině nástupiště.

 

Z důvodu stavebních prací v ulici U Trati bude od 21. 10. 2020 do odvolání zrušena zastávka linky 10 „Radobyčická“.

 


 

 

 

Z důvodu stavebních prací v Prokopově ulici dojde od 23. 10. 2020 do ukončení prací k přeložení zastávky „Prokopova“ (směr Doudlevce). Zastávka bude pro linky 10, 13 a 14 přeložena o cca 50m dopředu.


 

Z důvodu uzavírky Husovy ulice způsobené havarijním stavem budovy, je až do odvolání zrušena zastávka „Divadlo J. K. Tyla“.

Linky 28, 41, 56 odbavují cestující náhradu v zastávkách „Tylova“. Z důvodu souběžných prací na opravě Husova náměstí, bude pro tyto linky ve dnech 20. a 21. 10. 2020 nástupní zastávka „CAN Husova“ ve směru do centra přeložena do zastávky „CAN Tylova“ před bývalou první bránou škodovky.

Po znovu zprůjezdnění Husovy ulice budou tato opatření zrušena.


Z důvodu stavebních prací na vodovodu pod tramvajovou tratí na Mikulášském náměstí bude probíhat ve dnech 15. – 24. 11. 2020 výluka tramvajové dopravy na linkách 1 a 2 v úseku náměstí Republiky – Slovany/Světovar.

 

Tramvaje linek č. 1 a 2 budou jezdit v uvedeném období pouze v úseku Bolevec – náměstí Republiky – Bolevec, respektive Skvrňany – náměstí Republiky – Skvrňany.

Autobusy linky č. 1/2A zajistí dopravu v úseku náměstí Republiky – Světovar – Slovany – náměstí Republiky.

 

Autobusy linky 1/2A budou odbavovat v zastávkách:

 • Náměstí Republiky (autobusová zastávka směr Muzeum – přestup od linek 1 a 2)
 • Anglické nábřeží (tramvajová zastávka linek 1 a 2 směr Slovany/Světovar)
 • Hlavní nádraží (náhradní zastávka v Sirkové ulici za výjezdem z parkoviště Lidlu)
 • Mikulášská (trolejbusová zastávka linky 12 směr Božkov)
 • U Duhy (náhradní zastávka na úrovni tramvajové zastávky směr Světovar)
 • Bazén Slovany (bývalá zastávka nočních autobusových linek cca 140 m za tramvajovou zastávkou)
 • Nám. Generála Píky (náhradní zastávka na úrovni tramvajové zastávky směr Světovar)
 • Radnice Slovany (autobusová zastávka linky N2)
 • Brojova (náhradní zastávka na úrovni tramvajové zastávky směr Světovar)
 • U Světovaru (autobusová zastávka linky N2)
 • Vozovna Slovany /Z/ (autobusová zastávka linek 22 a 51 směr Slovany)
 • Slovany (nástupní tramvajová zastávka linky 1)
 • Vřesová (tramvajová zastávka linky 1 směr centrum)
 • Olšová (tramvajová zastávka linky 1 směr centrum)
 • Liliová (tramvajová zastávka linky 1 směr centrum)
 • Jedlová (tramvajová zastávka linky 1 směr centrum)
 • Mikulášské náměstí (tramvajová zastávka linky 2 směr centrum – v Radyňské ulici)
 • Hlavní nádraží (náhradní zastávka pod viaduktem v připojovacím pruhu výjezdu z přednádražního prostoru)
 • Anglické nábřeží (tramvajová zastávka linek 1 a 2 směr Bolevec/Skvrňany)
 • Náměstí Republiky (tramvajová zastávka linek 1 a 2 v Pražské ulici – přestup na linky 1 a 2)

 

Cestující si po vzájemném přestupu mezi autobusy linky č. 1/2A a tramvajemi linek č. 1 a 2 označí jízdenku na opačném konci.

 

Linka č. N3

Spoj linky N3 jedoucí od Mrakodrapu ve 3:30 hod. na Sídliště Košutka zajede z provozních důvodů navíc na tramvajovou konečnou Košutka.

 

Odklon linek N2 a N5 Mikulášské náměstí

Po dobu tramvajové výluky dochází k odklonu autobusových linek N2 a N5 ze zastávky Mikulášské náměstí na Slovanské ulici (směr centrum). Jako náhradou odbavují linky N2 a N5 v zastávce Mikulášské náměstí – tramvajová zastávka linky 2 směr centrum v Radyňské ulici.

 

 

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci informační kanceláře na adrese Denisovo nábř.12, Plzeň  nebo na tel.č. 371 655 600.


17. 11. 2020 pojedou linky MHD podle nedělních jízdních řádů – státní svátek.

 

S platností od 31. 10. 2020, 2. 11. 2020 a 8. 11. 2020 dochází k úpravám v provozu linek MHD.

 

Od 31. 10. 2020 bude znovu obnovena obsluha zastávek linky 28 „Na Rychtářce“ a zároveň dojde k úpravě provozu linky 28 v pracovních dnech.

 

Od 2. 11. 2020 dochází ke změnám v provozu linek 1, 2, 10, 12, 13, 16, 17, 26, 27, 28, 41, 56. Od stejného dne bude znovu obnoven režim zastávek na znamení.

 

Od 8. 11. 2020 (po ukončení výluky na Severním předměstí) dochází ke změnám v provozu linky 4.


 

S platností od 16. 11. 2020 budou dlouhodobě přeloženy zastávky linek 22, 51 „Vozovna Slovany“ ve Slovanské aleji k náhradním nástupištím umístěním blíže ke Světovaru.

 

S platností od 18. 11. 2020 dojde v souvislosti s částečným obnovením školní výuky k zavedení školních spojů a spojů opoznámkovaných, že nejedou o školních prázdninách. Rovněž bude obnoven provoz linek 37 a 74. Na lince 26 bude obnoven plný provoz v rámci kterého dojde k úpravě provozu v ranní přepravní špičce pracovních dnů.

Na linkách 27, 28, 41, 56 bude nadále zachován prázdninový provoz.

 

 

Z důvodu pokračující výstavby kanalizace v Koterově bude výstupní zastávka linek 22, 51 a linky N5 pro spoje do Radobyčic, přeložena od 16. 11. 2020 na dobu přibližně jednoho měsíce o 140 metrů dále po směru jízdy za křižovatku s ulicí Na Hačkách.


S platností od 25. 11. 2020 dochází ke změnám v provozu linek 27, 28, 41, 56. Na základě připomínek cestujících a sledování provozu bude od uvedeného data na lince 27 zaveden interval 30 minut v přepravních špičkách pracovního dne. Na lince 28 bude nově odjíždět první spoj od Papírny Bukovec v pracovních dnech již ve 4:43 a u linky 41 bude přidán spoj před 5. hodinou ranní v pracovních dnech a rovněž v pracovních dnech upraven provoz kolem 22. hodiny.


 

Na základě pokynu objednatele dopravy (města Plzně) dochází od 30. 11. 2020 od zahájení denního provozu k obnovení plného provozu na linkách 1, 2, 10, 12, 13, 16, 17.

 

Veškerá omezení probíhají v kooperaci s krizovým štábem města Plzeň.

 

V souvislosti s otevřením silničního mostu v ulici K Valše dojde od noci ze 6. na 7. 12. 2020 k úpravě provozu linek N1, N4.

 

Linka N1 od noci ze 6. na 7. 12. 2020 nebude pokračovat vybranými spoji z Bor do Lhoty a zpět.

 

Linka N4 od noci ze 11. na 12. 12. 2020 bude opět prodloužena z litické návsi opět do Lhoty. Obnovená trasa povede ze zastávky „Náves Litice“ na Valchu ulicí K Valše, dále Dobřanskou ulicí do Lhoty ulicí K Sinoru na konečnou zastávku „Lhota“. Zpět pojedou řidiči po téže trase.

Na této trase budou spoje odbavovat cestující obousměrně na zastávkách linky 26 „U Prodejny“ a „Lhota“. Stávající konečná zastávka „Litice“ bude pro linku N4 zrušena.


S platností od 14. 12. 2020 bude obnoven plnohodnotný provoz linky 31 v souvislosti s dokončováním rekonstrukce „N Rychtě“. Obnoveny budou zastávky linky 31 :K Řečišti“, „Zelenohorská“ a „U Školky“.

Linka bude ve stejném rozsahu provoz, jako před zahájením uzavírky ulice Na Rychtě.

V této souvislosti bude k 11. 12. 2020 ukončen provoz linky 74.


 

 

S platností od 4. 1. 2020 dojde na linkách MHD k obnově plného provozu. Dále dojde u jednotlivých trakcí k těmto změnám:

 

TRAMVAJE

 

V pracovních dnech dochází na všech linkách k mírnému prodloužení provozního intervalu v období přepravní špičky – na linkách 1 a 2 k prodloužení z 5 minut na 6 minut, na lince 4 k prodloužení z 2-3 minut na 4 minuty.

 

V nedělním a svátečním provozu dochází v dopoledních hodinách k prodloužení provozního intervalu na linkách 1, 2 i 4 ze 7,5 minut na 10 minut.

 

TROLEJBUSY

 

V pracovních dnech dochází k výraznější úpravě v provozu linek 10 a 12 a k drobnějším úpravám poloh jednotlivých spojů u ostatních linek.

Linka 10

V pracovní dny v období od cca 5. do cca 6.30 hod. dochází ke zrušení spojů nebo k jejich zkrácení z Černic na Čechurov. V pracovní dny v období po 17. hod. dochází ke zrušení spojů nebo k jejich zkrácení z Černic na Čechurov.

Linka 12

V pracovních dnech dochází ke zkrácení části dopoledních spojů z Nové Hospody na Zátiší a po 16. hodině k úpravě provozního intervalu.

V pracovních dnech dochází ke zrušení 2 odpoledních a 1 večerního spoje do Letkova.

Odjezdy linky 12 z Božkova do Letkova platné v pracovní dny od 4. 1. 2021:

6:43; 8:39; 10:22; 13:22.

Odjezdy linky 12 ze zastávky „Letkov, V Podlesí“ do Plzně platné v pracovní dny od 4. 1. 2021:

7:07; 8:55; 10:42; 13:44.

 

Linky 13 a 14 budou při nájezdu z vozovny do Černic a Doudlevec nově odbavovat v ulici U Trati v nové zastávce „Belánka“. Zastávka je v režimu na znamení.

 

V nedělním a svátečním provozu dochází v dopoledních hodinách k prodloužení provozního intervalu na linkách 11, 12, 13, 15 z 15 minut na 20 minut a na lince 16 ze 7,5 minut na 10 minut.

 

V pracovních dnech, v sobotu a v neděli dochází ke zrušení večerního spoje linky 13 s odjezdem ve 22:59 z Černic do zastávky „NC Černice“ a spoje ve 23:18 ze zastávky „NC Černice“ do Černic.

Náhradou lze využít spoj linky 32 s odjezdem ve 23:03 ze zastávky „K Plzenci“ a spoj s odjezdem ve 23:07 ze zastávky „NC Černice“.

 

AUTOBUSY

 

Na linkách 29 a 36 dojde ke změnám v provozu v pracovních dnech. U linky 29 bude redukován počet spojů zajíždějících do zastávek „Obchodní“ a „Obchodní rondel“. Linka 36 bude navrácena do původního rozsahu provozu pouze v přepravních špičkách a k tomu bude zachován jeden pár spojů kolem 22. hodiny.

Na linkách 26, 30, 35, 38, 41 bude v souvislosti s rozdělením víkendového provozu na sobotní a nedělní provoz, kdy stávající celovíkendový provoz bude nadále pouze v sobotním provozu a v neděli od rána do cca 13. hodiny bude interval u linek 30 a 41 prodloužen z 15 minut na 20 minut. U linek 26, 35, 38 ze 45 minut na 60 minut a to i s ohledem na provázanost s dalšími linkami v systému MHD.

 

Středa 23. 12. 2020

 

TRAMVAJE

Provoz linek č. 1, 2 a 4 podle prázdninových jízdních řádů.

 

TROLEJBUSY

Provoz linek č. 12, 13, 15, 16 a 17 podle prázdninových jízdních řádů.

Provoz linek č. 11, 14 a 18 beze změn. Linka 10 nejede.

 

AUTOBUSY

Provoz podle jízdních řádů platných pro pracovní dny, mimo školních spojů a spojů opoznámkovaných, že nejedou o školních prázdninách.

Linky č. 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 40, 41 a 56 omezený provoz podle prázdninových jízdních řádů.

Na lince č. 27 interval v přepravních špičkách 60 minut. Na lince č. 36 jedou jen vybrané spoje.

Linka č. 37 nejede.

 

Čtvrtek 24. 12. 2020

 

Provoz podle nedělních jízdních řádů do cca 19. hodiny.

 

TRAMVAJE

V období mezi 19. hodinou a půlnocí bude na linkách č. 1 a 2 zajištěn provoz v intervalu cca 50 – 60 min. a na lince č. 4 v intervalu cca 25 – 30 min.

 

Linka č. 1 – odjezdy ze Slovan

18:57, 19:07, 19:27, 20:07, 20:57, 21:47, 22:37, 23:37.

 

Linka č. 1 – odjezdy ze Solní ul. do Bolevce

19:08, 19:20, 19:40, 20:20, 21:10, 22:00, 22:50, 23:50.

 

Linka č. 1 – odjezdy z Bolevce

18:57, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:58, 21:48, 22:38, 23:38, 0:03.

 

Linka č. 1 – odjezdy ze sadů Pětatřicátníků na Slovany

19:08, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 21:10, 22:00, 22:50, 23:50, 0:13.

 

Linka č. 2 – odjezdy ze Světovaru

18:51, 19:06, 19:26, 20:06, 20:56, 21:46, 22:36, 23:36.

 

Linka č. 2 – odjezdy ze Solní ul. do Skvrňan

19:04, 19:20, 19:40, 20:20, 21:10, 22:00, 22:50, 23:50.

 

Linka č. 2 – odjezdy ze Skvrňan

18:58, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:56, 21:46, 22:36, 23:36, 0:05.

 

Linka č. 2 – odjezdy ze sadů Pětatřicátníků na Světovar

19:10, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 21:10, 22:00, 22:50, 23:50, 0:17.

 

Linka č. 4 – odjezdy od Univerzity

18:55, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:32, 20:55, 21:22, 21:45, 22:12, 22:35, 23:07, 23:09x, 23:35, 0:07bx.

x - jede jen do zastávky U Práce a dále na Slovany

b - odjezd z obratiště Bory

 

Linka č. 4 – odjezdy ze sadů Pětatřicátníků na Košutku

19:08, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:00, 22:25, 22:50, 23:20, 23:50.

 

Linka č. 4 – odjezdy z Košutky

18:57, 19:07, 19:27, 19:47, 20:07, 20:14x, 20:34, 20:57, 21:24, 21:47, 22:14, 22:37, 23:09, 23:37R, 0:03x.

x - jede jen do zastávky Sady Pětatřicátníků a dále na Slovany

R – jede jen do zastávky Bory

 

Linka č. 4 – odjezdy ze sadů Pětatřicátníků k Univerzitě

19:08, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:00, 22:25, 22:50, 23:20, 23:50R.

R – jede jen do zastávky Bory

 

TROLEJBUSY

Provoz linek č. 11 a 17 bude ukončen po 19. hodině. V období mezi 19. hodinou a půlnocí bude na linkách č. 12, 13, 15 a 16 zajištěn provoz v intervalu cca 50 – 60 min. Provoz noční linky N7 beze změn.

 

Linka č. 11 – odjezdy od Ústředního hřbitova

19:09, 19:14*, 19:22*.

* jede jen do zastávky Tylova

 

Linka č. 11 – odjezdy od CAN

18:47, 19:02.

 

Linka č. 12 – odjezdy z Nové Hospody

19:03, 19:33, 20:13, 21:03, 21:53, 22:43, 23:43.

 

Linka č. 12 – odjezdy z Božkova

19:04, 19:35, 20:15, 21:05, 21:55, 22:45, 23:30, 0:12*.

* jede jen do zastávky Tylova

 

Linka č. 13 – odjezdy z Doubravky

19:00C, 19:17C, 19:42C, 20:22C, 21:12C, 22:02C, 22:52C, 23:47C, 23:52*.

C – jede do konečné Černice

* jede jen do zastávky Goethova

 

Linka č. 13 – odjezdy z Černic

19:12, 19:30*, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 22:53, 23:23, 0:17*.

* jede jen do zastávky U Radbuzy

 

Provoz spojů linky č. 13 do zastávek K Losiné, K Radyni a NC Černice bude ukončen v 19. hodin. Poslední odjezdy ze zastávky NC Černice: 19:07 a 19:17*.

* jede jen do zastávky U Radbuzy

 

Linka č. 15 – odjezdy z Lobez

19:01b, 19:31N, 20:01N, 20:51N, 21:41N, 22:31N, 23:09*, 0:09*.

b – jede do konečné Borská pole

N – jede do konečné Nová Hospoda

* jede jen do zastávky Cínová

 

Linka č. 15 – odjezdy z Borských polí

18:48, 19:35.

 

Linka č. 15 – odjezdy z Nové Hospody

19:03, 19:19*, 20:13, 21:03, 21:53, 22:43, 23:43.

* jede jen do zastávky Ke Karlovu

 

Linka č. 16 – odjezdy z Doubravky

19:00, 19:30, 20:00, 20:23*, 20:50, 21:40, 22:30, 23:30, 0:12*.

* jede jen do zastávky Jižní Předměstí

 

Linka č. 16 – odjezdy z Bor

19:13, 19:33, 19:53, 20:13, 21:03, 21:53, 22:43, 23:43, 23:55*.

* jede jen do zastávky Jižní Předměstí

 

AUTOBUSY

Provoz denních linek podle nedělních jízdních řádů bude postupně ukončen mezi 19. a 20. hodinou. Linka č. 41 v provozu do cca 24:00 v rozsahu vypsaných spojů v intervalu 50 minut s návazností na křižování linek č. 1, 2, 4 v sadech Pětatřicátníků. V noci na 25. 12. 2020 provoz nočních linek N1 – N6, N11, N13 beze změn.

 

Časy odjezdů posledních spojů jednotlivých linek:

 

Linka č. 20

ze zastávky V Ráji na Bílou Horu v 19:50

z Bílé Hory do zastávky V Ráji v 19:55

 

Linka č. 21

z Bor ve 20:08

z Litic ve 20:19

 

Linka č. 24

z Bor v 19:13

ze Skvrňan v 19:40

 

Linka č. 26

z Bor do Nové Vsi v 19:36

z Nové Vsi v 19:56

ze Lhoty v 19:59

 

Linka č. 27

od Mrakodrapu v 19:30

z Košutky ve 20:12

 

Linka č. 28

od CANu k Papírně Bukovec v 18:30

od CANu do Bukovce v 19:15

od Papírny Bukovec v 19:06

z Bukovce v 19:10 a 19:55

 

Linka č. 29

z Borských polí v 19:03

z Doubravky v 19:28

 

Linka č. 30

z Borských polí na Košutku v 19:21

z Bor na Košutku v 19:28, 19:43, 19:58

z Košutky na Borská pole v 19:51

 

Linka č. 32

z Bor přes Podhájí k NC Černice v 19:40

od NC Černice přes Podhájí na Bory ve 20:05

 

Linka č. 33

z Goethovy v 19:25

z Košutky v 19:55

 

Linka č. 34

v provozu beze změn

 

Linka č. 35

od Hlavního nádraží přes Radčice do Křimic v 18:55

od Hlavního nádraží přes Radčice do Malesic v 19:40

z Malesic ve 20:27

z Křimic v 19:46

z Radčic v 19:50, 20:30

 

Linka č. 38

z Doubravky v 19:09

z Červeného Hrádku v 19:44

 

Linka č. 41

z Vinic do Křimic v 19:18

z Křimic na Vinice v 19:05

od CANu na Vinice v 19:46, 20:21, 21:11, 22:01, 22:51, 23:50

z Vinic k CANu v 19:33, 20:05, 20:57, 21:47, 22:37, 23:27

z Vinic do sadů Pětatřicátníků v 19:48, 0:03

 

Linka č. 50

v provozu beze změn

 

Linka č. 51

ze Slovan do Koterova v 19:40

z Koterova na Slovany v 19:55

 

Pátek 25. 12. 2020

 

TRAMVAJE

Provoz linek podle pravidelných nedělních jízdních řádů.

 

TROLEJBUSY

Provoz linek podle pravidelných nedělních jízdních řádů.

 

AUTOBUSY

Provoz podle nedělních jízdních řádů. První spoje autobusových linek pojedou mezi 7. a 8. hodinou, mimo linek č. 30 a 41, které začnou jezdit již kolem 6. hodiny. Spoj linky č. 30 z Košutky ve 22:18 nepojede. Noční linky N1 – N6, N11, N12, N13 beze změn.

 

První spoje autobusových linek pojedou následovně:

 

Linka č. 20

ze zastávky V Ráji na Bílou Horu v 7:50

z Bílé Hory do zastávky V Ráji v 7:55

 

Linka č. 21

z Bor v 8:08

z Litic v 8:21

 

Linka č. 24

z Bor v 8:13

ze Skvrňan v 8:32

 

Linka č. 26

z Bor do Lhoty v 7:36

ze Lhoty v 7:56

 

Linka č. 27

od Mrakodrapu v 8:30

z Košutky v 9:11

 

Linka č. 28

od CANu k Papírně Bukovec v 8:00

od Papírny Bukovec v 8:41

z Bukovce v 8:45

 

Linka č. 29

v provozu beze změn

 

Linka č. 30

z Bor na Košutku v 6:36

z Košutky na Borská pole v 6:48

z Borských polí na Košutku v 7:21

Další omezení provozu linky č. 30 dne 25. 12. 2020 viz výše.

 

Linka č. 32

z Bor přes Podhájí k NC Černice v 7:40

od NC Černice přes Podhájí na Bory v 8:05

 

Linka č. 33

z Goethovy v 7:57

z Košutky v 8.30

 

Linka č. 34

v provozu beze změn

 

Linka č. 35

od Hlavního nádraží přes Radčice do Malesic v 7:45

od Hlavního nádraží přes Radčice do Křimic v 8:25

z Malesic v 8:32

z Křimic v 9:16

z Radčic v 8:35 a 9:20

 

Linka č. 38

z Doubravky v 7:46

z Červeného Hrádku v 7:59

 

Linka č. 41

od CANu na Vinice v 5:45, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15

z Vinic k CANu v 6:00, 6:45, 7:02, 7:17

z Vinic do Křimic v 7:33

z Křimic na Vinice v 7:05

 

Linka č. 50

v provozu beze změn

 

Linka č. 51

ze Slovan do Koterova v 7:45

z Koterova na Slovany v 8:00

 

 

Sobota 26. 12. 2020

 

Provoz na všech linkách podle nedělních jízdních řádů.

 

Neděle 27. 12. 2020

 

Provoz na všech linkách podle nedělních jízdních řádů.

 

Pondělí 28. 12. 2020 – středa 30. 12. 2020

 

TRAMVAJE

Provoz linek č. 1, 2 a 4 podle prázdninových jízdních řádů.

 

TROLEJBUSY

Provoz linek č. 12, 13, 15, 16 a 17 podle prázdninových jízdních řádů.

Provoz linek č. 11, 14 a 18 beze změn. Linka 10 nejede.

 

AUTOBUSY

Provoz podle jízdních řádů platných pro pracovní dny, mimo školních spojů a spojů opoznámkovaných, že nejedou o školních prázdninách.

Linky č. 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 40, 41 a 56 omezený provoz podle prázdninových jízdních řádů.

Na lince č. 27 interval v přepravních špičkách 60 minut. Na lince č. 36 jedou jen vybrané spoje.

Linka č. 37 nejede.

 

Čtvrtek 31. 12. 2020

 

Provoz podle prázdninových jízdních řádů jako dne 30. 12. 2020 do cca 19. hodiny.

 

TRAMVAJE

Provoz podle prázdninových jízdních řádů do 19. hodin.  V období mezi 19. hodinou a půlnocí bude na linkách č. 1 a 2 zajištěn provoz v intervalu cca 50 – 60 min. a na lince č. 4 v intervalu cca 25 – 30 min.

 

Linka č. 1 – odjezdy ze Slovan

18:57, 19:07, 19:27, 20:07, 20:57, 21:47, 22:37, 23:37.

 

Linka č. 1 – odjezdy ze Solní ul. do Bolevce

19:08, 19:20, 19:40, 20:20, 21:10, 22:00, 22:50, 23:50.

 

Linka č. 1 – odjezdy z Bolevce

18:57, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:58, 21:48, 22:38, 23:38, 0:03.

 

Linka č. 1 – odjezdy ze sadů Pětatřicátníků na Slovany

19:08, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 21:10, 22:00, 22:50, 23:50, 0:13.

 

Linka č. 2 – odjezdy ze Světovaru

18:51, 19:06, 19:26, 20:06, 20:56, 21:46, 22:36, 23:36.

 

Linka č. 2 – odjezdy ze Solní ul. do Skvrňan

19:04, 19:20, 19:40, 20:20, 21:10, 22:00, 22:50, 23:50.

 

Linka č. 2 – odjezdy ze Skvrňan

18:58, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:56, 21:46, 22:36, 23:36, 0:05.

 

Linka č. 2 – odjezdy ze sadů Pětatřicátníků na Světovar

19:10, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 21:10, 22:00, 22:50, 23:50, 0:17.

 

Linka č. 4 – odjezdy od Univerzity

18:55, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:32, 20:55, 21:22, 21:45, 22:12, 22:35, 23:07, 23:09x, 23:35, 0:07bx.

x - jede jen do zastávky U Práce a dále na Slovany

b - odjezd z obratiště Bory

 

Linka č. 4 – odjezdy ze sadů Pětatřicátníků na Košutku

19:08, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:00, 22:25, 22:50, 23:20, 23:50.

 

Linka č. 4 – odjezdy z Košutky

18:57, 19:07, 19:27, 19:47, 20:07, 20:14x, 20:34, 20:57, 21:24, 21:47, 22:14, 22:37, 23:09, 23:37R, 0:03x.

x - jede jen do zastávky Sady Pětatřicátníků a dále na Slovany

R – jede jen do zastávky Bory

 

Linka č. 4 – odjezdy ze sadů Pětatřicátníků k Univerzitě

19:08, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:00, 22:25, 22:50, 23:20, 23:50R.

R – jede jen do zastávky Bory

 

TROLEJBUSY

Provoz linek č. 11, 14, 17, 18 bude ukončen po 19. hodině. V období mezi 19. hodinou a půlnocí bude na linkách č. 12, 13, 15 a 16 zajištěn provoz v intervalu cca 50 – 60 min. Provoz noční linky N7 beze změn. Linka č. 10 nejede.

 

Linka č. 11 – odjezdy od Ústředního hřbitova

19:09. 19:14*, 19:22*

* jede jen do zastávky Tylova

 

Linka č. 11 – odjezdy od CAN

18:47, 19:02.

 

Linka č. 12 – odjezdy z Nové Hospody

19:03, 19:33, 20:13L, 21:03, 21:53, 22:43, 23:43.

L – jede do Letkova

 

Linka č. 12 – odjezdy z Letkov, V Podlesí

20:54.

 

Linka č. 12 – odjezdy z Božkova

19:12, 19:35, 20:15, 21:05, 21:55, 22:45, 23:30, 0:12*.

* jede jen do zastávky Tylova

 

Linka č. 13 – odjezdy z Doubravky

19:00C, 19:17C, 19:42C, 20:22C, 21:12C, 22:02C, 22:52C, 23:47C, 23:52*.

C – jede do konečné Černice

* jede jen do zastávky Goethova

 

Linka č. 13 – odjezdy z Černic

19:12, 19:30*, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 22:53, 23:23, 0:17*.

* jede jen do zastávky U Radbuzy.

 

Provoz spojů linky č. 13 do zastávek K Losiné, K Radyni a NC Černice bude ukončen v 19. hodin. Poslední odjezdy ze zastávky NC Černice: 19:07 a 19:13*.

* jede jen do zastávky U Radbuzy

 

Linka č. 14 – odjezdy ze zast. Pařížská

18:28.

 

Linka č. 14 – odjezdy z Bor

18:10,18:46*.

* jede jen do zastávky U Radbuzy

 

Linka č. 15 – odjezdy z Lobez

19:01b, 19:31N, 20:01N, 20:51N, 21:41N, 22:31N, 23:09*, 0:09*.

b – jede do konečné Borská pole

N – jede do konečné Nová Hospoda

* jede jen do zastávky Cínová

 

Linka č. 15 – odjezdy z Borských polí

18:50, 19:35.

 

Linka č. 15 – odjezdy z Nové Hospody

19:03, 19:19*, 20:13, 21:03, 21:53, 22:43, 23:43.

* jede jen do zastávky Ke Karlovu

 

Linka č. 16 – odjezdy z Doubravky

19:00, 19:30, 20:00, 20:23*, 20:50, 21:40, 22:30, 23:30, 0:12*.

* jede jen do zast. Jižní Předměstí

 

Linka č. 16 – odjezdy z Bor

19:13, 19:33, 19:53, 20:13, 21:03, 21:53, 22:43, 23:43, 23:55*.

* jede jen do zast. Jižní Předměstí

 

Linka č. 17 – odjezdy z Doubravky

17:12.

 

Linka č. 17 – odjezdy z Nové Hospody

18:05.

 

Linka č. 18 – odjezdy z Borských polí

18.13.

 

Linka č. 18 – odjezdy od CAN

17.56, 18:27*.

* jede jen do zastávky Cínová

 

AUTOBUSY

Provoz denních linek podle jízdních řádů platných pro pracovní dny bude postupně ukončen mezi 19. a 20. hodinou. Linka č. 41 v provozu do cca 24:00 v rozsahu vypsaných spojů v intervalu 50 minut s návazností na křižování linek č. 1, 2, 4 v sadech Pětatřicátníků. V noci na 1. 1. 2021 provoz nočních linek N1 – N6, N11, N13 beze změn.

 

Časy odjezdů posledních spojů jednotlivých linek:

 

Linka č. 20

ze zastávky V Ráji na Bílou Horu v 19:35

z Bílé Hory do zastávky V Ráji ve 20:00

 

Linka č. 21

z Bor ve 20:20

z Litic ve 20:30

 

Linka č. 24

z Bor ve 20:07

ze Skvrňan ve 20:15

 

Linka č. 26

z Bor do Lhoty v 19:35

ze Lhoty ve 20:00

 

Linka č. 27

od Mrakodrapu v 19:30

z Košutky ve 20:12

 

Linka č. 28

od CANu k Papírně Bukovec v 19:30

od Papírny Bukovec ve 20:06

 

Linka č. 29

z Borských polí v 19:27

z Doubravky ve 20:18

 

Linka č. 30

z Bor na Košutku v 19:59

z Košutky na Bory v 19:52

 

Linka č. 32

z Bor k NC Černice v 19:40

od NC Černice na Bory ve 20:05

 

Linka č. 33

z Goethovy v 19:37

z Košutky ve 20:10

 

Linka č. 34

v provozu beze změn

 

Linka č. 35

od Hlavního nádraží přes Radčice do Křimic v 19:15

od Hlavního nádraží přes Radčice do Malesic v 19:45

z Malesic ve 20:17

z Křimic v 19:56

z Radčic ve 20:00 a 20:20

 

Linka č. 38

z Doubravky v 19:20

z Červeného Hrádku v 19:55

 

Linka č. 40

od Muzea v 17:59

z Košutky v 18:20

 

Linka č. 41

z Vinic do Křimic v 19:50

z Křimic na Vinice v 19:45

od CANu na Vinice v 19:55, 20:21, 21:11, 22:01, 22:51, 23:50

z Vinic k CANu ve 20:00, 20:57, 21:47, 22:37, 23:27

z Vinic do sadů Pětatřicátníků v 20:10, 20:20, 0:03

 

Linka č. 51

ze Slovan do Koterova v 19:45

z Koterova na Slovany ve 20:00

 

Linka č. 56

z Vinic do Města Touškova v  19:20

z Města Touškova na Vinice v 18:05

 

Pátek 1. 1. 2021

 

Provoz ve stejném rozsahu jako 25. 12. 2020.

 

Sobota 2. 1. 2021

 

Provoz na všech linkách podle sobotních jízdních řádů.

 

Neděle 3. 1. 2021

 

Provoz na všech linkách podle nedělních jízdních řádů.

 

Pondělí 4. 1. 2021

 

Na linkách č. 1, 2, 4, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 40, 41, 56 obnoven plný provoz  včetně školních spojů a obnovy provozu linek č. 10, 37.

 


Od 11. 1. 2020 dochází k zahájení výluky tramvajové trati mezi vozovnou Slovany a Světovarem.

V souvislosti s rekonstrukcí vozovny Slovany dochází od 11. 1. 2021 k úplné výluce trati na Slovanské aleji v úseku mezi vozovnou a Světovarem.

Z tohoto důvodu dochází od 11. 1. 2021 k drobným úpravám jízdních řádů na všech tramvajových linkách.

 

Z provozních důvodů pojede poslední večerní spoj na lince 1 z Bolevce pouze o víkendových dnech jen do zastávky Mikulášské náměstí, dále na Světovar prázdnou manipulační jízdou, kde končí.

 

Z provozních důvodů pojede část spojů z linky 4 směřujících z běžné trasy do vozovny přes Světovar, kde končí. Po trase budou odbavovat ve všech zastávkách i na Koterovské třídě. Totéž platí i pro část spojů, které začínají na Světovaru a jedou na běžnou trasu linky 4.

 

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci informační kanceláře na adrese Denisovo nábř.12, Plzeň nebo na tel. č. 371 655 600.

Poslední aktualizace: 22. 12. 2020, Tereza Bušková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany