Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Volby 2023

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU PRO VOLBY PREZIDENTA ČR

 Voličský průkaz pro volbu prezidenta republikyVolič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.Voličské průkazy může vydávat i zastupitelský úřad pro voliče, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů.Žádost lze podat osobně… pokračovat